CS / EN

Vysocepatogenní aviární influenza v Evropě – stav ke dni 18.11.2014

Aktuální informace k výskytu aviární influenzy v Evropě

Na území Evropy se od listopadu letošního roku začaly objevovat případy vysocepatogenní aviární influenzy (dále jen „HPAI“). HPAI subtypu H5N8 byly potvrzeny v Německu a Nizozemí. Ve Velké Británie se vyskytl případ HPAI subtypu H5. Typ neuraminidázy viru je došetřován, ale předpokládá se dle dostupných informací, že virus bude mít stejný subtyp jako virus v Německu a Nizozemí.

Mapa č. 1 – Výskyt HPAI v roce 2014 v Evropě

350298_549833_capture040

Německo – datum potvrzení 5. 11. 2014

Německé úřady informovaly o výskytu ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N8 na hospodářství s chovem výkrmových krůt v obci Heinrichswalde, ve spolkové zemi Meklenbursko-Pomořansko (viz mapa č. 2).

Na hospodářství se nacházelo cca 31 000 výkrmových krůt. Od 1. listopadu se objevoval zvýšený úhyn. Celkem uhynulo 1 880 kusů. Německé úřady neprodleně přijaly všechna opatření dle evropské legislativy k zamezení šíření nákazy. Kolem ohniska bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru a dne 6. listopadu 2014 začalo v ohnisku utrácení a neškodné odstraňování drůbeže. Na hospodářstvích nacházejících se v ochranné zóně kolem ohniska probíhá také utrácení a neškodně odstraňování veškeré drůbeže.

Dne 6. 11. 2014 Komise přijala prováděcí rozhodnutí Komise o některých ochranných opatřeních v souvislosti s výskytem HPAI subtypu H5N8 v Německu. Dne 8. 11. 2014 bylo rozhodnutí publikováno v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2014/778/EU.

Mapa č. 2 – Výskyt HPAI H5N8 v Německu

350292_549830_x_2014111912220316129

Nizozemí – datum potvrzení 16. 11. 2014

Nizozemské úřady informovaly o výskytu ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N8 na hospodářství s chovem nosnic v Hekendorp v obci Oudewater v provincii Utrecht.

Na hospodářství se nacházelo celkem 150 000 uvnitř chovaných nosnic. Klinické příznaky se objevovaly v jednom hejnu ze šesti. Celkem uhynulo 1 000 kusů. Nizozemské úřady neprodleně přijaly všechna opatření dle evropské legislativy k zamezení šíření nákazy. Kolem ohniska bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. Na celém území Nizozemska byl na 72 hodin vyhlášen úplný zákaz přesunů drůbeže, drůbežích produktů a hnoje z hospodářství s komerčním chovem drůbeže.

Ve vymezeném pásmu dozoru ohniska se nachází 7 komerčních chovů drůbeže. Nejbližší drůbeží farma je vzdálená 2,6 km. Na tomto hospodářství byly odebrány vzorky, které byly následně laboratorně vyšetřeny s negativním výsledkem. Hospodářství v pásmu dozoru jsou kontrolovány a také testovány.

Evropská komise přijala prováděcí rozhodnutí Komise o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s výskytem HPAI subtypu H5N8 v Nizozemí. Dne 19. 11. 2014 bude toto rozhodnutí publikováno v Úředním věstníku Evropské unie.

Mapa č. 3 – Výskyt HPAI H5N8 v Nizozemí

350294_549831_x_2014111912221835645

Velká Británie – datum potvrzení 16. 11. 2014

Britské úřady informovaly o výskytu ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5 na hospodářství s chovem plemenných kachen v North Yorshire.

Na hospodářství se nacházelo celkem 6 000 uvnitř chovaných plemenných kachen. Celkem uhynulo 338 kusů drůbeže. Britské úřady neprodleně přijaly všechna opatření dle evropské legislativy k zamezení šíření nákazy. Probíhá epizootologické vyšetřování s cílem identifikovat zdroj viru. Kolem ohniska bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru.

Evropská komise přijala prováděcí rozhodnutí Komise o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s výskytem HPAI subtypu H5N8 ve Velké Británii. Dne 19. 11. 2014 bude toto rozhodnutí publikováno v Úředním věstníku Evropské unie.

Mapa č. 4 – HPAI subtypu H5 ve Velké Británii

350296_549832_x_2014111912222947971

Přijatá opatření:

Státní veterinární správa sleduje nákazovou situaci v zahraničí a zajišťuje na území ČR provádění monitoringu ptačí chřipky v souladu s evropskou legislativou ve spolupráci se specializovanými laboratořemi. Program sledování je zaměřen především na zjišťování výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků a různých druhů drůbeže v komerčních chovech. Za první pololetí roku 2014 bylo vyšetřeno celkem 18 volně žijících ptáků a 88 chovů drůbeže s odběrem 1 180 vzorků krve, vše s negativním výsledkem.

Státní veterinární správa o nákazové situaci informuje širokou i odbornou veřejnost, má zpracovaný a aktualizovaný pohotovostní plán pro případ výskytu aviární influenzy na našem území a bylo uskutečněno simulační cvičení pro případ výskytu aviární influenzy.

Jako preventivní opatření je v České Republice zaveden tzv. systém včasného varování v chovech drůbeže, kdy jsou chovatelé povinni hlásit Krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec a zvýšené úhyny. Tím je zajištěno, že v případě podezření na přítomnost nákazy v chovu drůbeže dojde ke kontrole příslušnou krajskou veterinární správou s případným odběrem vzorků a přijetím opatření proti dalšímu možnému šíření nákazy. Při nálezu zvýšeného úhynu volně žijících ptáků se provede jejich odběr a laboratorní vyšetření.

Související odkazy

Informace o ptačí chřipce na webu SVS

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít