CS / EN

Vysocepatogenní aviární influenza v Evropě – stav ke dni 1.12.2014

V Německu, Nizozemí a Velké Británii byl potvrzen výskyt vysocepatogenní aviární influenzy (dále jen „HPAI“) stejného subtypu H5N8.

Nákaza se šíří především v Nizozemí, kde bylo dne 21. 11. 2014 potvrzeno čtvrté ohnisko HPAI subtypu H5N8 v chovu kachen. Dne 30. 11. 2014 bylo potvrzeno páté ohnisko subtypu H5 v chovu nosnic. Došetřování typu neuraminidázy stále probíhá, ale zdá se, že půjde o stejný subtyp.

Celkem se v Nizozemí potvrdilo už pět ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. Čtyři ohniska HPAI subtypu H5N8 byla potvrzena v Hekendorpu (chov nosnic), Ter AAru (chov nosnic), dvě ohniska v obci Kamperveen (rodičovský chov brojlerů a chov kachen) a poslední ohnisko subtypu H5 bylo potvrzeno v chovu nosnic v Zoeterwoude. Na tomto hospodářství je chováno v jednom hejnu 28 000 ptáků ve stáří 22 týdnů. Všichni ptáci jsou chováni uvnitř. Ptáci vykazovali mírné klinické příznaky. Nedošlo k poklesu příjmu vody ani krmiva, jediným klinickým příznakem byla otupělost a zvýšený úhyn.

U všech ohnisek byla přijata opatření dle 2005/94/ES a byla vydána prováděcí rozhodnutí Komise 2014/778/EU, 2014/833/EU a 2014/834/EU o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Německu, ve Spojeném Království a v Nizozemí.

Mapa č. 1 – Výskyt HPAI H5N8 v Nizozemí – stav ke dni 1. 12. 2014

351706_552498_x_2014120308324073416

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít