Nákazová situace v ČR

 
Rok Vysocepatogenní ptačí chřipka (HPAI) Nízcepatogenní  ptačí chřipka (LPAI)
chov drůbeže volně žijící ptáci chov drůbeže volně žijící ptáci
2006   HPAI H5N1 (labuť)    
2007 HPAI H5N1 HPAI H5N1 (labuť)    
2008        
2009     LPAI H5N3; H7N9  
2010     LPAI H6N9 LPAI různé subtypy a v jednom případě subtyp H5N3 (kachny)
2011       LPAI H7N7 (labuť)
2012       LPAI H4N6 (kachny)
2013        
2014        
2015        
2016 k 22. 11. 2016 žádné ohnisko u drůbeže ani případ LPAI nebo HPAI u volně žijících ptáků

 

Detekce viru ptačí chřipky na území ČR od roku 2006.

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků, častěji u vodních. Rizikovými jsou viry influenzy typu A, subtypy H5 a H7, které mohou být buď vysoce, nebo nízce patogenní. Viry vysoce patogenní aviární influenzy (především H5N1) mohou způsobit rozsáhlé ztráty u domácí drůbeže, naopak u volně žijících vodních ptáků (např. kachen) jsou úhyny vzácné. Dosud nebyl dokázán přenos virů z volně žijících ptáků na lidi.

Opatření k zamezení šíření nákazy se přijímají, pokud se vyskytne virus influenzy typu A podtypu H5 nebo H7 v chovech drůbeže (jak HPAI, tak LPAI) a pokud je potvrzena vysocepatogenní aviární influenza ptáků způsobená virem vysocepatogenní influenza A subtypu H5N1 u volně žijícího ptactva.

2006

V roce 2006 byla detekována vysocepatogenní aviární influenza sutypu H5N1 u volně žijících ptáků a to u labutí rozmístěných na území Jihočeského a Jihomoravského kraje.

2007

Vysoce patogenní aviární influenza (HPAI) byla naposledy zaznamenána v českých chovech drůbeže v roce 2007 v obcích Tisová, Nořín, Netřeby a Choceň v chovech výkrmových krůt a brojlerů. U volně žijících ptáků byl potvrzen případ HPAI subtypu H5N1 u labutě na Jižní Moravě (Lednice).

2008

V roce 2008 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR.

2009

Nízce patogenní aviární influenza (LPAI) drůbeže byla potvrzena 24. 2. 2009 v okrese Hodonín. V hospodářství, jehož součástí byly rybníky Písečný, Dvorský a Lužický se nacházela tři hejna husí v celkovém počtu 2 952 a jedno hejno divokých kachen 350 ks. Žádný z ptáků nevykazoval klinické příznaky onemocnění. V rámci rutinního monitoringu ptačích virů byl potvrzen subtyp H7N9 u jednoho hejna husí. V této souvislosti byla vydána mimořádná veterinární opatření (MVO), stanoveno ohnisko a vymezeno další pásmo s omezením o poloměru 1 km kolem ohniska. Pozitivní hejno (679 ks) bylo utraceno 25. 2. a ohnisko bylo vyčištěno a vydezinfikováno. V dalším pásmu s omezením se sledoval zdravotní stav drůbeže a současně se odebíraly vzorky na virologické vyšetření pravidelně, jednou týdně po dobu tří týdnů. Všechny laboratorní výsledky byly negativní. Proto mohla být MVO 24. 3. zrušena a v hospodářství obnoven původní režim.

Dne 5. listopadu 2009 byl potvrzen Národní referenční laboratoří pro AI (SVÚ Praha) druhý případ LPAI v katastru obce Třebín, okres České Budějovice, Jihočeský kraj. Jako ohnisko nákazy byl označen rybník Ryšávek, na kterém chovala společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. 280 kusů divokých kachen, které byly určené pro vypuštění do volné přírody. V rámci rutinního vyšetření bylo odebráno 20 tracheálních a 20 kloakálních výtěrů. Jeden z těchto 40 vzorků byl pozitivní. V odebraném vzorku byl zjištěn výskyt LPAI, subtyp H5N3. Kachny nevykazovaly žádné klinické příznaky onemocnění. Všech 280 kachen bylo 6. listopadu 2009 utraceno a následně byly bezpečně zneškodněny v kafilérii. KVS České Budějovice vydala pro zasažené hospodářství Mimořádná veterinární opatření. V okolí ohniska bylo vymezeno pásmo s omezením o poloměru 1 kilometr. V tomto pásmu se nacházeli pouze drobnochovatelé. Tato opatření byla 1. prosince 2009 zrušena.

2010

V roce 2010 nebyl v České republice zaznamenán výskyt HPAI ani LPAI subtypu H5/ H7 v chovech drůbeže. V jednom hospodářství v Jihočeském kraji s chovem pernaté vodní zvěře (voliérový chov kachny divoké) byl potvrzen LPAI subtypu H6N9. V rámci aktivního dozoru se odebraly kloakální a tracheální výtěry od 500 ulovených kachen k virologickému vyšetření. Z tohoto množství bylo 76 divokých kachen pozitivních na nízcepatogenní virus aviární influenzy, v jednom případě byl potvrzen subtyp H5N3. V roce 2010 bylo v rámci pasivního dozoru (nalezení uhynulí nebo nemocní ptáci) vyšetřeno 153 ptáků, přičemž u jedné divoké kachny byl potvrzen nízcepatogenní virus aviární influenzy subtyp H11N9.

2011

V roce 2011 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR. V chovech drůbeže nebyl v roce 2011 zjištěn virus aviární influenzy subtypu H5 nebo H7. Celkem byl virus aviární influenzy detekován u volně žijících ptáků v 22 případech. V rámci pasivního surveillance byl pouze v orgánech jedné uhynulé labutě prokázán virus LPAI H7N7, v ostatních 21 případech se jednalo o ulovené divoké kachny, tedy aktivní dozor. U jedné divoké kachny byl identifikován virus AI v tracheálním i kloákálním výtěru, celkem tedy bylo detekováno 22 pozitivních vzorků u 21 divokých kachen.

2012

V roce 2012 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR. Ve vzorcích z chovů drůbeže v rámci aktivní surveillance nebyl v roce 2012 zjištěn virus aviární influenzy subtypu H5/H7. Byl potvrzen výskyt LPAI H4N6 v orgánech uhynulých volně žijících kachen divokých v Ústeckém kraji. Nepřijímala se žádná opatření.

2013

V roce 2013 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR. Ve vzorcích z chovů drůbeže v rámci aktivní surveillance nebyl v roce 2013 zjištěn virus aviární influenzy subtypu H5/H7. Žádný uhynulý volně žijící pták v rámci pasivní surveillance AI nebyl pozitivní na přítomnost viru aviární influenzy.

ÚVS SVS sleduje aktuální situaci doma i v zahraničí. Virus ptačí chřipky je v prostředí přítomen, i přestože ptáci nevykazují klinické příznaky onemocnění (zejména pokud se jedná o nízcepatogenní kmeny). Důležitou prevencí je zabránit přímému kontaktu drůbeže s volně žijícími rezervoáry a zabránit kontaktu volně žijících ptáků s vodou a krmivem pro drůbež.

Pozitivní případy v ČR – volně žijící ptáci

Místa nálezu datum nálezu datum potvrzení H5
Lednice 25.6.2007 27.6.2007
Kostice 12.5.2006 20.5.2006
Kostice 12.5.2006 19.5.2006
České Budějovice 8.4.2006 14.4.2006
Orlík 7.4.2006 13.4.2006
České Budějovice 2.4.2006 8.4.2006
České Budějovice 1.4.2006 8.4.2006
Mirochov 2.4.2006 7.4.2006
Týn nad Vltavou 30.3.2006 4.4.2006
České Budějovice 30.3.2006 2.4.2006
České Budějovice 29.3.2006 1.4.2006
České Budějovice 29.3.2006 31.3.2006
Hluboká nad Vltavou 27.3.2006 30.3.2006
České Budějovice 25.3.2006 28.3.2006
Hluboká nad Vltavou 20.3.2006 26.3.2006
Ochranná pásma nařízení opatření zrušení opatření
Lednice 29.6.2007 28.7.2007
Kostice 19.5.2006 14.6.2006
Orlík 13.4.2006 8.5.2006
Mirochov 7.4.2006 8.5.2006
Týn nad Vltavou 4.4.2006 8.5.2006
České Budějovice 29.3.2006 10.5.2006
Hluboká nad Vltavou 27.3.2006 10.5.2006

Pozitivní případy v ČR – chovy drůbeže

Místa nálezu datum podezření datum potvrzení H5N1
Netřeby 11.7.2007
Chocen 11.7.2007
Nořín 27.6.2007
Tisová 19.6.2007 21.6.2007
Hodonín 24.2.2009 (H7N9)
Třebín 3.11.2009 (H5N3)
Ochranná pásma
nařízení opatření zrušení opatření
Netřeby 11.7.2007 14.8.2007
Chocen 11.7.2007 14.8.2007
Nořín 27.6.2007 14.8.2007
Tisová 22.6.2007 14.8.2007
Hodonín 25.2.2009 24.3.2009
Třebín 5.11.2009 1.12.2009

Průnik ochranných pásem (poloměr 3km) a pásem dozoru (poloměr 10km)

239180_386374_x_201306260938537344

239182_386375_x_201306260939153756

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít