Ptačí chřipka – aktuální nákazová situace

 

 

ptaci-chripka

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8, která se v současné době vyskytuje téměř po celé Evropě, byla potvrzena v chovech drůbeže, u ptáků chovaných v zajetí a také u volně žijících ptáků. Subtyp HPAI způsobuje výrazné úhyny i u vodní drůbeže. Případy potvrzení nákazy u volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže jsou patrně spojeny s opožděnou podzimní migrací tažných ptáků.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. V chovech drůbeže způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty. Zdrojem nákazy je zpravidla trus infikovaných volně žijících ptáků, který kontaminuje vodu, krmivo, stelivo aj.

Současná forma viru je vysoce patogenní pro ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl doposud zaznamenán.  Jedná se o ptačí formu chřipkových virů, ke kterým není člověk jako savec příliš vnímavý. Rizikem je zde možná mutace viru, která by následně mohla ohrozit zdraví lidí. Proto se provádí utracení ptáků v ohnisku.

Po téměř deseti letech se tato nákaza objevila také na našem území. Evidujeme celkem 39 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (dále jen „HPAI“) subtypů H5N8 (38 ohnisek) a H5N5 (1 ohnisko). Celkem 33 ohnisek bylo potvrzeno v malochovech drůbeže, 5 ohnisek v komerčních chovech drůbeže a 1 případ HPAI byl potvrzen u ptáků v zajetí v ZOO Liberec. Ohniska v chovech drůbeže byla potvrzena v 11 krajích. Současně byl potvrzen virus také u 51 volně žijících ptáků (40 labutí, 7 kachen, 2 husy, 2 volavky) v celkem 13 krajích. Všechna ohniska byla zlikvidována a uzavřená pásma vymezená kolem potvrzených ohnisek jsou již zrušena.

Státní veterinární správa obdržela dne 5. 9. 2017 od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) informaci o uveřejnění článku k znovuzískání prostého nákazového statutu v souvislosti s ptačí chřipkou v České republice na odkaze http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/. Česká republika splnila všechny podmínky znovuzískání statutu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy. V článku je uvedeno, že od 23. 6. 2017 je Česká republika prostá ptačí chřipky. Zveřejněním na OIE webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.

Případů u volně žijících ptáků, u ptáků držených v zajetí a ohnisek v chovech drůbeže v Evropě stále přibývá. Aktuální situaci je možné sledovat zde:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

 

Preventivní opatření v chovech drůbeže

V tomto období SVS výrazně upozorňuje chovatele drůbeže i malochovatele na nutnost dodržování opatření biologické bezpečnosti v chovech minimalizujících nebezpečí přenosu nákazy do chovu, která spočívají v zasíťování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do hal.  U chovů, které jsou prováděné ve výběhu, především u chovů vodní drůbeže (husy, kachny, divoké kachny), zamezit styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky výstavbou zastřešených venkovních voliér a zasíťováním výběhů. Velmi důležité je zamezit přístupu volně žijících ptáků ke krmení a napájecí vodě podáváním vody a krmiva drůbeži uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky. Dále je pak vhodné chovat vodní drůbež oddělené od hrabavé drůbeže a ptáků chovaných v zajetí.

Doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.

Je důležité, aby v případě každé podezřelé změny v chovech drůbeže, zejména pokles v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec a zvýšené úhyny hlásili chovatelé místně příslušné krajské veterinární správě. Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště naleznete na webu Státní veterinární správy Přehled elektronických podatelen. Kontakty na krizové linky krajských veterinárních správ, které fungují nepřetržitě, jsou dostupné na tomto linku Krizové linky.

 

Důležité odkazy

Vysocepatogenní ptačí chřipka v ČR 2017

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele (228,1 KB)

Informace pro veřejnost (44,2 KB)

 

Tiskové zprávy

2018

Ptačí chřipka u volně žijících ptáků v západní Evropě ukazuje, že riziko zavlečení nákazy do chovů trvá

2017

Světová organizace pro zdraví zvířat oficiálně uznala ČR prostou ptačí chřipky

Česká republika je již oficiálně prostá nákazy ptačí chřipkou

SVS zrušila pásma okolo posledního ohniska ptačí chřipky

SVS vzhledem ke zlepšení nákazové situace zrušila nařízení zakazující svody ptactva

V ČR je již 25 ohnisek ptačí chřipky: SVS připomíná chovatelům důležitost preventivních opatření

SVS vyhlásila další ohnisko ptačí chřipky, tentokrát v Jihočeském kraji

Aktuální počet ohnisek ptačí chřipky v ČR vzrostl dnes na pět

SVS rozhodla o utracení veškeré drůbeže v ochranných pásmech v Ivančicích a v Moravském Krumlově

V ČR bylo po téměř deseti letech potvrzeno ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky

2016

SVS nabádá chovatele k preventivním opatřením v souvislosti s novými případy ptačí chřipky v Evropě

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít