Zveřejněno: 25.02.2008

ZAH/3141/01 – Spěšná informace k BSE I.

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE, Státní veterinární správa ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz masových mouček, bílkovinných kostních mouček, masokostních mouček, kafilerních tuků a dále vyjmenovaných produktů určených k výživě zvířat tj. všech částí těl savců, zejména masa, vnitřností, tuků, kůží, kostí, žláz s vnitřní sekrecí, rohů, parohů, paznehtů, kopyt, vlny, srsti, a dále výrobků z výše uvedených surovin (např. kostní tuk, kostní šrot krmný, kostní vývar sušený, krevní moučku a výrobky z krve, peřokostní moučku, tuk živočišný, tuk živočišný a rostlinný rafinovaný, tuk živočišný saponifikovaný, mléčné krmné směsi obsahující jiný živočišný tuk než mléčný včetně kafilerního, živočišnou moučku, škvarky, kompletní krmné směsi, doplňková krmiva a premixy).

Výjimky z tohoto ustanovení jsou uvedeny v dalších odstavcích.

Státní veterinární správa České republiky stanovuje ze zemí s výskytem BSE podmínky pro dovoz následujících komodit určených k výživě masožravců, tj. vepřového masa, králičího masa, vepřových škvarků, škvařeného vepřového sádla, masokostní moučky vyrobené výhradně z králíků, které byly získány ze zvířat, která byla posouzena jako poživatelná bez omezení pro výživu lidí.

Státní veterinární správa České republiky stanovuje ze zemí bez výskytu BSE podmínky pro dovoz následujících komodit určených k výživě masožravců, tj. hovězího masa, vepřového masa, skopového masa, králičího masa, vepřových škvarků, škvařeného vepřového sádla, masokostní moučky vyrobené výhradně z králíků, které byly získány ze zvířat, která byla posouzena jako poživatelná bez omezení pro výživu lidí.

Státní veterinární správa České republiky stanovuje individuálně podmínky pro dovoz surovin živočišného původu určených výhradně k výrobě pro technické účely. Za zpracování pro technické účely se nepovažuje spalování a neškodné odstranění zahrabáním.

Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz výše zmíněného zboží z uvedených zemí, místně příslušná OVS tento dovoz nepovolí (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona).

Tato spěšná informace nabývá účinnost dnem 1.7.2001 a ke stejnému datu se ruší spěšná informace č.j. ZAH/3059/01, Ře 1087/01 ze dne 27.6.2001 a písm. b) spěšné informace č.j. VET/187/01, ze dne 10.5.2001.

MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/291/00 – Informace číslo 2 o výskytu klasického moru

 

Na základě informací z faxových zpráv ze dne 9. srpna 2000, č.j. 3552 a ze dne 11.srpna 2000, č.j. 3570 z Mise České republiky při Evropských společenstvích o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno:

VET/293/00 – Spěšná informace (KMP) v Anglii

 

Na základě rozhodnutí Komise 2000/528/EC z 24. srpna 2000 o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) z Anglie a to z hrabství Norfolk, Suffolk a Essex. Ve stejném rozsahu…

 

Zveřejněno:

VET/296/00 – Spěšná informace o výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině

 

Na základě informací OIE ze dne 18.8.2000 o potvrzení výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Argentiny, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje…