CS / EN
31.05.2023

Veterinární inspektor v oddělení veterinární hygieny jih, pracoviště Praha, Městská veterinární správa v Praze

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny, titul MVDr.
 • orientaci ve veterinární legislativě
 • praxe ve veterinární oblasti vítána, není však podmínkou
 • osobní iniciativu, zodpovědnost, pečlivost, samostatnost, velmi dobré komunikační dovednosti

Náplň práce:

 • odborná veterinární činnost v oblasti veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví
 • kontrola tržních sítí, farmářských trhů, výroben, potravin při přepravě
 • dozor při zacházení s vedlejšími živočišnými produkty
 • schvalování, registrace a audity potravinářských podniků

Nabízíme:

 • možnost služebního nebo pracovního poměru
 • získání praktických zkušeností v oblasti státního veterinárního dozoru s podporou zkušených kolegů
 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • podpora celoživotního vzdělávání a odborného růstu; zahraniční kurzy BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých státech EU
 • v případě pracovního poměru možnost složit úřednické zkoušky na náklady úřadu pro případný vstup do služebního poměru
 • podpora při získání atestací, včetně úhrady nákladů a hrazeného studijního volna
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců státní správy s ohledem na dosažené vzdělání a délku odborné praxe – 13. platová třída; k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • zaměstnanecké výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 5 dnů studijního volna v kalendářním roce, stravenky, příspěvek z FKSP
 • program MultiSport

Lokalita: Praha

Nástup: 17. 7. 2023 

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 13

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Posuzovány budou žádosti podané do: 25. 6. 2023

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, M: 770 136 160, email: l.pelichova@svscr.cz

Kontakt na ředitelku odboru: MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D., T: 227 010 698, email: k.brezinova.kvsa@svscr.cz

K žádosti žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo A_ODHYG_AJ_03“.

Více informací na     https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=50771

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek