Zveřejněno: 04.05.2006

VET/77/04 – Spěšná informace týkající se výskytu aviární influenzy v Jižní Korei, Vietnamu, Japonsku, Taiwanu, Kambodži, Indonésii, Laosu, Pákistánu a Hong Kongu

 

Na základě výskytu aviární influenzy ve výše uvedených státech SVS ČR nestanovuje z těchto států až do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z nich.

Dále nestanovuje podmínky pro dovoz a tranzit násadových a konzumních vajec a drůbežího masa, pocházejícího ze zvířat poražených po 1. 1. 2004.

SVS ČR stanovuje podmínky pro vstup zásilek drůbežího masa z výše uvedených států, pocházejících ze zvířat poražených před 1. 1. 2004.

Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz nebo tranzit výše zmíněného zboží z uvedených zemí, místně příslušná KVS tento dovoz nebo tranzit nepovolí (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona).

MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/291/00 – Informace číslo 2 o výskytu klasického moru

 

Na základě informací z faxových zpráv ze dne 9. srpna 2000, č.j. 3552 a ze dne 11.srpna 2000, č.j. 3570 z Mise České republiky při Evropských společenstvích o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno:

VET/293/00 – Spěšná informace (KMP) v Anglii

 

Na základě rozhodnutí Komise 2000/528/EC z 24. srpna 2000 o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) z Anglie a to z hrabství Norfolk, Suffolk a Essex. Ve stejném rozsahu…

 

Zveřejněno:

VET/296/00 – Spěšná informace o výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině

 

Na základě informací OIE ze dne 18.8.2000 o potvrzení výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Argentiny, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje…