Zveřejněno: 25.02.2008

VET/63/01 – Spěšná informace k opatření v souvislosti s výskytem SLAK v Evropě

 

Na základě zprávy o výskytu SLAK typu O v oblasti ESSEX v jihovýchodní Anglii ukládá Státní veterinární správa ČR všem OVS a MěVS provedení kontroly dodržování protinákazových opatření v chovech vnímavých zvířat a projednání osobní zodpovědnosti za dodržování těchto opatření s chovateli.

Dále je nezbytné provést kontrolu dodržování protinákazových opatření při přemísťování zvířat. Časovou následnost kontrol stanovte s ohledem na významnost chovů.

O součinnost s ohledem na možná rizika zavlečení SLAK požádejte okresní výbor komory vet. lékařů s tím, aby informoval všechny soukromé veterinární lékaře a požádal je o pomoc při realizaci opatření přímo u chovatelů.

MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/291/00 – Informace číslo 2 o výskytu klasického moru

 

Na základě informací z faxových zpráv ze dne 9. srpna 2000, č.j. 3552 a ze dne 11.srpna 2000, č.j. 3570 z Mise České republiky při Evropských společenstvích o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno:

VET/293/00 – Spěšná informace (KMP) v Anglii

 

Na základě rozhodnutí Komise 2000/528/EC z 24. srpna 2000 o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) z Anglie a to z hrabství Norfolk, Suffolk a Essex. Ve stejném rozsahu…

 

Zveřejněno:

VET/296/00 – Spěšná informace o výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině

 

Na základě informací OIE ze dne 18.8.2000 o potvrzení výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Argentiny, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje…