Zveřejněno: 25.02.2008

VET/332/01 – Spěšná informace vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě, Státní veterinární správa ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz následujících produktů z členských zemí EU určených k výživě zvířat:

všech částí těl savců, zejména maso, vnitřnosti, tuky, kůže, kosti, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, kopyta, vlnu, srst, a dále výrobky z těchto surovin (např. bílkovinnou kostní moučku, kostní tuk, kostní šrot krmný, kostní vývar sušený, masovou moučku, masokostní moučku, krevní moučku a výrobky z krve, peřokostní moučku, tuk živočišný včetně kafilerního, tuk živočišný a rostlinný rafinovaný, tuk živočišný saponifikovaný, mléčné krmné směsi obsahující živočišný tuk včetně kafilerního, živočišnou moučku, škvarky, kompletní krmné směsi, doplňková krmiva a premixy).

Toto omezení se netýká surovin živočišného původu určených výhradně k technickému využití a krmných směsí, které obsahují z živočišných produktů pouze mléčné složky. Dále se toto omezení netýká krmiv pro masožravce v hermeticky uzavřených obalech, z Řecka, Švédska, Rakouska a Finska, které neobsahují masovou, kostní a masokostní moučku původem ze savců.

Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz výše zmíněného zboží z uvedených zemí, místně příslušná OVS tento dovoz nepovolí (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona).

MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/291/00 – Informace číslo 2 o výskytu klasického moru

 

Na základě informací z faxových zpráv ze dne 9. srpna 2000, č.j. 3552 a ze dne 11.srpna 2000, č.j. 3570 z Mise České republiky při Evropských společenstvích o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno:

VET/293/00 – Spěšná informace (KMP) v Anglii

 

Na základě rozhodnutí Komise 2000/528/EC z 24. srpna 2000 o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) z Anglie a to z hrabství Norfolk, Suffolk a Essex. Ve stejném rozsahu…

 

Zveřejněno:

VET/296/00 – Spěšná informace o výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině

 

Na základě informací OIE ze dne 18.8.2000 o potvrzení výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Argentiny, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje…