Zveřejněno: 25.02.2008

VET/331/01 – Spěšná informace vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz skotu, s výjimkou spermatu, embryí, vaječných buněk a dále nestanovuje podmínky pro dovoz živočišných produktů pocházejících ze skotu s výjimkou kůží, krve, rohů, paznehtů, srsti, mléka a výrobků z těchto surovin určených k výživě lidí ze zemí s výskytem BSE – z Francie, Portugalska, Nizozemí, Dánska, Belgie, Španělska, Irska, Lucemburska, Spolkové republiky Německo a Itálie.

Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz výše zmíněného zboží z uvedených zemí, místně příslušná OVS tento dovoz nepovolí (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona).

MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/291/00 – Informace číslo 2 o výskytu klasického moru

 

Na základě informací z faxových zpráv ze dne 9. srpna 2000, č.j. 3552 a ze dne 11.srpna 2000, č.j. 3570 z Mise České republiky při Evropských společenstvích o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno:

VET/293/00 – Spěšná informace (KMP) v Anglii

 

Na základě rozhodnutí Komise 2000/528/EC z 24. srpna 2000 o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) z Anglie a to z hrabství Norfolk, Suffolk a Essex. Ve stejném rozsahu…

 

Zveřejněno:

VET/296/00 – Spěšná informace o výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině

 

Na základě informací OIE ze dne 18.8.2000 o potvrzení výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Argentiny, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje…