Zveřejněno: 25.02.2008

VET/325/01 – Spěšná informace k BSE na Slovensku

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE na Slovensku, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz skotu, s výjimkou spermatu, embryí a vaječných buněk.

SVS ČR stanovuje ze Slovenska dovozní podmínky pro dovoz skotu k okamžité porážce za podmínky, že jatečný skot pochází z chovu a regionu prostého BSE a je mladší 24 měsíců a živočišných produktů z něho, tj. masa, kůží, krve, mléka a výrobků z těchto surovin určených k výživě lidí, rohů, paznehtů, srsti při dodržení následujících vzájemně dohodnutých podmínek:

    ,

  1. u masa skotu staršího 30 měsíců poraženého pro lidskou výživu musí být deklarována negativní testace na BSE,
  2. ,

  3. musí být deklarována nepřítomnost mechanicky separovaného hovězího masa a SRM (specifikovaný rizikový materiál, tj. lebka včetně mozku a očí, mandle a mícha skotu staršího 12 měsíců a střeva od duodena po rektum skotu všech věkových kategorií a musí být deklarováno jeho oddělené získávání, skladování, přeprava a neškodné odstraňování) ve výrobcích. K dovozu živočišných produktů uřčených k výživě zvířat se vztahuje spěšná informace k BSE I (ZAH/3141/01 ze dne 29.6.2001. Pokud by bylo pohraniční veterinární kontrolou zjištěno nedodržení výše uvedených podmínek, místně příslušná OVS tento dovoz nepovolí (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona).

MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/291/00 – Informace číslo 2 o výskytu klasického moru

 

Na základě informací z faxových zpráv ze dne 9. srpna 2000, č.j. 3552 a ze dne 11.srpna 2000, č.j. 3570 z Mise České republiky při Evropských společenstvích o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno:

VET/293/00 – Spěšná informace (KMP) v Anglii

 

Na základě rozhodnutí Komise 2000/528/EC z 24. srpna 2000 o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) z Anglie a to z hrabství Norfolk, Suffolk a Essex. Ve stejném rozsahu…

 

Zveřejněno:

VET/296/00 – Spěšná informace o výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině

 

Na základě informací OIE ze dne 18.8.2000 o potvrzení výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Argentiny, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje…