Zveřejněno: 25.02.2008

VET/214/01 – Spěšná informace o změně ochranných veterinárních opatření vůči klasickému moru prasat (dále jen KMP) v Německu stanovených v dopise VET/214/00 ze dne 4.5.2000

 

Po zhodnocení nákazové situace a po posouzení provedených opatření vzhledem ke KMP v Německu, Státní veterinární správa ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit černé zvěře, dovoz masa a tepelně neopracováných výrobků vyrobených ze surovin pocházejících z černé zvěře. Toto opatření platí pro celé území Německa a

ruší

opatření týkající se dovozu a tranzitu živých prasat, spermatu, embryí, vaječných buněk a živočišných produktů pocházejících z prasat ze spolkových zemí Braniborsko (Brandenburg) a Porýní – Falcko (Rheinland – Pfalz).

Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz a tranzit černé zvěře nebo dovoz masa a tepelně neopracováných výrobků vyrobených ze surovin pocházejících z černé zvěře, místně příslušná OVS nepovolí dovoz případně tranzit (např. podle § 54, odst. 2, písm. c)zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona).

Účinnost těchto opatření je od 11.6.2001 od 0,00 hodin.

MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/291/00 – Informace číslo 2 o výskytu klasického moru

 

Na základě informací z faxových zpráv ze dne 9. srpna 2000, č.j. 3552 a ze dne 11.srpna 2000, č.j. 3570 z Mise České republiky při Evropských společenstvích o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno:

VET/293/00 – Spěšná informace (KMP) v Anglii

 

Na základě rozhodnutí Komise 2000/528/EC z 24. srpna 2000 o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) z Anglie a to z hrabství Norfolk, Suffolk a Essex. Ve stejném rozsahu…

 

Zveřejněno:

VET/296/00 – Spěšná informace o výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině

 

Na základě informací OIE ze dne 18.8.2000 o potvrzení výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Argentiny, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje…