CS / EN
17.03.2023

Vedoucí oddělení rozpočtu a financování, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • znalost zákona o rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb.), praktické zkušenosti s přípravou rozpočtu ve veřejné správě
 • orientace v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu (zákon č. 219/2000 Sb.) výhodou, ne však podmínkou
 • zkušenost s hospodařením příspěvkových organizací, zkušenost s programovým financováním výhodou, ne však podmínkou
 • analytické schopnosti, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, osobní iniciativu

Náplň práce:

 • zajištění koncepční, metodické a koordinační činnosti rozpočtu a financování OSS a podřízených organizací v její působnosti
 • zpracování návrhu státního rozpočtu SVS, rozpis schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových opatření (interních / externích) do Státní pokladny
 • průběžné sledování rozpočtových příjmů a výdajů; zajištění programového financování – reprodukce majetku v rámci systému EDS/SMVS
 • součinnost při přípravě státního závěrečného účtu
 • řídit a kontrolovat výkon služby podřízených státních zaměstnanců, jejich výkon služby průběžně hodnotit

Nabízíme:

 • získání praktických zkušeností ve veřejné správě
 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • k platu osobní příplatek dle pracovního nasazení a příplatek za vedení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 5 dnů studijního volna, elektronická karta Multi Pass CARD Sodexo (stravenky + Fokus Pass), příspěvek z FKSP
 • program MultiSport
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života s výkonem služby
 • možnost občasné práce z jiného místa (domova)
 • rekreační objekty SVS

Lokalita: Praha

Nástup: 1. 5. 2023

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 13

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Posuzovány budou žádosti podané do: 27. 4. 2023

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, M: 770 136 160, e-mail: l.pelichova@svscr.cz

K žádosti žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODEKO1_01“.

Více informací na     

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek