CS / EN
14.08.2023

Vedoucí oddělení platového, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • dokončené VŠ vzdělání
 • orientaci v oblasti zpracování mezd a odměňování zaměstnanců
 • spolehlivost, zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti
 • osobní iniciativu, odolnost proti stresu
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)

Náplň práce:

 • zajišťování, koordinace a zpracování platů pro přidělenou skupinu zaměstnanců (tzn. i fyzicky počítat výplaty skupině zaměstnanců a vedle toho plnit další zde uvedené úkoly)
 • celostátní koordinace a metodické usměrňování odměňování zaměstnanců ve služebním úřadu
 • zodpovědnost za správu a čerpání rozpočtu na platy zaměstnanců
 • navrhování, posuzování a vznášení připomínek k návrhům vnitřních předpisů a k návrhům právních předpisů upravujících odměňování zaměstnanců ve státní správě

Nabízíme:

 • získání praktických zkušenosti ve státním sektoru, v oblasti platové politiky
 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců, k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení a příplatek za vedení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 5 dnů studijního volna v kalendářním roce, stravenky, příspěvek z FKSP
 • možnost využití rekreačních objektů SVS
 • program MultiSport
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby, možnost občasné práce z jiného místa (z domova)

Lokalita: Praha

Nástup: 1. 11. 2023

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 13

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Posuzovány budou žádosti podané do:  30. 9. 2023

Bližší informace o služebním místě poskytne:  Mgr. Dagmar Mrkosová, M: 607 060 351, email: d.mrkosova@svscr.cz

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadní praxi a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, na které se výběrové řízení koná a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODPERS1_01“.

Více informací na      https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=50912

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek