CS / EN
12.09.2023

Vedoucí oddělení interního auditu, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • znalost zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • orientace ve veterinární oblasti je výhodou, ne však podmínkou
 • rozhodnost, osobní iniciativu, samostatnost, zodpovědnost a pečlivost

Náplň práce:

 • stanovování hlavních směrů rozvoje, koordinace a metodické usměrňování interního auditu ve Státní veterinární správě (SVS)
 • plánování a příprava programu interního auditu v oborech činnosti SVS
 • komplexní výkon interního auditu oborů činnosti SVS a systému managementu kvality SVS, vyhodnocování zjištění a závěrů z interních auditů, ověřování plnění doporučení ke zlepšení a nápravných opatření z interních auditů, vyhodnocování výsledků těchto interních auditů
 • péče o systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 v prostředí SVS
 • zpracování a předkládání návrhů na změny vnitřních normativních dokumentů, vyplývajících z auditních zjištění
 • vedení a kontrola výkonu služby podřízených státních zaměstnanců a průběžné hodnocení jejich výkonu služby

Nabízíme:

 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců, k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení a příplatek za vedení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 5 dnů studijního volna v kalendářním roce, stravenky, příspěvek z FKSP
 • možnost využití rekreačních objektů SVS
 • program MultiSport
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby
 • možnost občasné práce z jiného místa (z domova)

Lokalita: Praha (Sídlištní 136/24, Praha 6)

Nástup: 1. 10. 2023 nebo dle dohody

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 13

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Posuzovány budou žádosti podané do:  18. 9. 2023

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, T: 227 010 177, M: 770 136 160, email: l.pelichova@svscr.cz

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadní praxi a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, na které se výběrové řízení koná, motivační dopis a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODIAK1_01“.

Více informací na      https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=51002

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek