CS / EN
01.06.2023

Vedoucí oddělení ekonomického, pracoviště Brno, Jihomoravský kraj

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • výkon činnosti podle § 5 Zákona o státní službě, nebo činnosti obdobných nejméně po dobu 1 roku v uplynulých 15 letech, podle § 58 odst. 2
 • organizační schopnosti
 • osobní iniciativu, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost

Náplň práce:

 • organizace, řízení a kontrola činnosti oddělení ekonomického KVS a hodnocení výkonu služby podřízených zaměstnanců
 • zpracování rozpočtu KVS na příslušný kalendářní rok, kontrola čerpání finančních
  prostředků a správa finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu
 • shromažďování požadavků na nákup a služby, zodpovědnost za realizaci správného
  postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • zabezpečení správy a údržby budov a majetku KVS, zajištění jejich evidence v CRAB
 • správa vozového parku, koordinace a zajišťování jeho údržby

Nabízíme:

 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců – zařazení do 11. platové třídy, k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení a příplatek za vedení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 5 dnů studijního volna, 1 den volna k vyřízení osobních záležitostí
 • stravenky Sodexo
 • příspěvek z FKSP formou Fokus Passu nebo příspěvek na penzijní připojištění
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS

Lokalita: Brno

Nástup: 1. 8. 2023

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 11

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Posuzovány budou žádosti podané do: 30. 6. 2023

Kontakt na personalistu: Mgr. Ivana Nosková, M: 601 368 989, email: i.noskova@svscr.cz

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo B_ODEKO1_01“.

Více informací na   M: 601 368 989

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek