CS / EN
11.06.2024

Vedoucí oddělení ekonomicko-správního, pracoviště Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • rozhodnost, osobní iniciativu, samostatnost, zodpovědnost
 • dobré organizační a komunikační schopnosti

Náplň práce:

 • zajištění, koordinace a kontrola v rámci řízení ekonomicko-správního oddělení KVSK
 • vykonávání komplexní právní činnosti v oborech, které jsou předmětem činnosti KVSK
 • zodpovědnost za agendu správních řízení, příprava podkladů pro správní řízení, vydávání správních rozhodnutí
 • zpracovávání návrhů předpisů KVSK
 • provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru služby na KVSK, včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků
 • poskytování konzultací odborným zaměstnancům pro výkon státního veterinárního dozoru a ostatních oblastí činnosti KVSK
 • zabezpečování oblasti svobodného přístupu k informacím, evidence a vyřizování stížností ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se správním řádem č. 500/2004 Sb., v platném znění
 • příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, uzavírání obchodních smluv

Nabízíme:

 • získání praktických zkušeností ve státní správě za podpory zkušených kolegů
 • práci v přátelském prostředí
 • finanční ohodnocení podle platových tabulek zaměstnanců státní správy s ohledem na délku odborné praxe
 • k platu příplatek za vedení a osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, až 5 dnů studijního volna, 1 den volna k vyřízení osobních záležitostí aj.
 • stravenky SODEXO
 • příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života s výkonem služby, možnost občasné práce z domova

Lokalita: Karlovy Vary

Nástup: 1. 1. 2025

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 13

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Bližší informace poskytnou:

Personalista: Jitka Vacovská, M: 724 091 896, e-mail: j.vacovska@svscr.cz

Krajská ředitelka: MVDr. Mária Slepičková, Ph.D., M: 606 638 204, e-mail: m.slepickova.kvsk@svscr.cz

V případě, že splňujete příslušné požadavky a máte zájem o tuto pracovní pozici, zašlete Váš strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na email j.vacovska@svscr.cz nebo poštou na adresu: Krajská veterinární správa SVS pro Karlovarský kraj, Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary – Dvory. 

Zprávu nebo obálku označte slovy „VŘ: K_ODEKO1_01“.

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek