CS / EN
13.05.2024

Účetní v oddělení ekonomickém, pracoviště Zlín, Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání s maturitou
 • znalosti a zkušenosti s vedením účetnictví
 • dobré komunikační schopnosti
 • osobní iniciativu, zodpovědnost, pečlivost, samostatnost

Vaším úkolem bude:

 • rozpis ukazatelů státního rozpočtu, sledování čerpání rozpočtu, plnění závazných
  ukazatelů, rozborová činnost a analýza vývoje nákladovosti
 • účtování v programu EIS, zabezpečování finančních agend, příprava podkladů pro zpracování návrhu rozpočtu
 • práce v integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP)
 • zabezpečování řádného hospodaření s majetkem státu
 • příprava podkladů pro zadávání VZMR
 • správa fondu kulturních a sociálních potřeb

Nabízíme:

 • možnost získat praktické zkušenosti s vedením účetnictví organizační složky státu za pomoci zkušených kolegů
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců dle délky odborné praxe
 • k platu osobní příplatek odpovídající pracovnímu nasazení
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, až 5 dnů studijního volna aj.
 • příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
 • stravenky Sodexo
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS
 • vzdělávací program pro nové zaměstnance

Lokalita: Zlín

Nástup: 1. 6. 2024

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 9

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Kontakt na personalistu: Jana Vegerová, T: 585 700 741, M: 724 652 058, email: j.vegerova@svscr.cz

Posuzovány budou žádosti podané do: 20. 5. 2024

V případě, že splňujete příslušné požadavky a máte zájem o tuto pracovní pozici, zašlete Váš strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na výše uvedený email nebo poštou na adresu: Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj, Lazy V. 654, 760 01 Zlín.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Z_ODEKO1_03″.

Více informací na:  https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61636

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek