Soukromí veterinární lékaři schválení KVS pro vybrané činnosti

 

1 veterinární lékař pro provádění vyšetření, zdrav. zkoušek a povinných preventivních úkonů…   5 veterinární lékař střediska pro odběr spermatu prasat
2 veterinární lékař pro vydávání pasu podle § 4a, odst. 3 veterinárního zákona a odběr vzorků …   6 veterinární lékař pro vydávání pasů cirkusových zvířat
3 veterinární lékař inseminační stanice a / nebo banky spermatu   7 veterinární lékař střediska pro odběr spermatu hřebců, beranů nebo kozlů
4 veterinární lékař kontrolního stanoviště   8 veterinární lékař shromažďovacího střediska
      9 veterinární lékař zařízení schváleného podle § 55 vyhlášky č. 382/2003 Sb.

 

kraj: 

Schv. číslo Název 1 od 2 od 3 od 4 od 5 od 6 od 7 od 8 od 9 od Kraj
datum aktualizace: