Seznam chovatelů pěti a více fen starších 12 měsíců

kraj: 

Kód Jméno a příjmení nebo název obchodní firmy Místo chovu Kraj