Seznam chovatelů pěti a více fen starších 12 měsíců

kraj: 

Jméno a příjmení nebo název obchodní firmy Místo chovu Kraj Počet fen