CS / EN
13.09.2022

Referent v oddělení veterinární hygieny, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání s dosaženým titulem MVDr. v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny 
 • orientaci ve veterinární legislativě
 • dobrou znalost AJ (slovem a písmem; doloženo certifikátem o absolvování standardizované jazykové zkoušky odpovídající alespoň 1. úrovni znalosti)
 • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, schopnost a chuť učit se nové věci

Vaším úkolem bude:

 • koordinovat provádění veterinárního dozoru z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti čerstvého masa, jatečnictví a ochrany dobrých životních podmínek zvířat při porážení; zpracovávat metodické pokyny k řízení dozorové činnosti v rámci ČR, zpracovávat výsledky a vyhodnocovat státní veterinární dozor v této oblasti
 • zajišťovat odborná školení veterinárních inspektorů a odborné veřejnosti
 • zpracovávat odborná stanoviska k odvoláním proti rozhodnutím krajských veterinárních správ
 • účastnit se jednání pracovních skupin Evropské komise a dalších evropských institucí
 • spolupracovat s odbornými spolky / svazy, laboratořemi, výzkumnými ústavy a dalšími dozorovými orgány a institucemi

Nabízíme:

 • příležitost získat praktické zkušenosti v oblasti státního veterinárního dozoru za podpory zkušených kolegů – místo vhodné i pro čerstvé absolventy
 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • podporu celoživotního vzdělávání a odborného růstu; zahraniční kurzy BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých státech EU
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců – zařazení do 13. platové třídy; k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 6 dnů studijního volna, elektronická karta Multi Pass CARD Sodexo (stravenky + Fokus Pass), příspěvek z FKSP
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby
 • možnost občasné práce z domova

Lokalita: Praha

Nástup: 1. 10. 2022 nebo dle dohody

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 13

Posuzovány budou žádosti podané do: 30. 09. 2022

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, T: 227 010 177, M: 770 136 160, e-mail: l.pelichova@svscr.cz

Nutné přílohy: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-a-zarazeni-na-sluzebni-misto.docx

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODHYG1_05“.

Více informací na    M: 770 136 160

Odkaz na původní článek