CS / EN
07.03.2023

Referent v oddělení veterinární asanace a SEUROP, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání s dosaženým titulem MVDr. v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny
 • orientaci ve veterinární legislativě
 • dobrou znalost AJ (slovem a písmem; doloženo certifikátem o absolvování standardizované jazykové zkoušky odpovídající alespoň 1. úrovni znalosti)
 • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, schopnost a chuť učit se nové věci

Vaším úkolem bude:

 • koordinovat provádění veterinárního dozoru z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti čerstvého masa, především zvěřiny; zpracovávat metodické pokyny k řízení dozorové činnosti v rámci ČR
 • zpracovávat výsledky a vyhodnocovat státní veterinární dozor v této oblasti
 • zpracovávat odborná stanoviska k odvoláním proti rozhodnutím krajských veterinárních správ
 • podílet se na rozvoji odborného informačního systému Státní veterinární správy
 • práce s evropskými systémy RASFF a AACS
 • spolupracovat s odbornými spolky / svazy, laboratořemi, výzkumnými ústavy a dalšími dozorovými orgány a institucemi
 • zajišťovat odborná školení veterinárních inspektorů, myslivců a odborné veřejnosti

Nabízíme:

 • příležitost získat praktické zkušenosti v oblasti státního veterinárního dozoru za podpory zkušených kolegů – místo vhodné i pro čerstvé absolventy
 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • podporu celoživotního vzdělávání a odborného růstu; zahraniční kurzy BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých státech EU
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců – zařazení do 13. platové třídy; k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 5 dnů studijního volna, elektronická karta Multi Pass CARD Sodexo (stravenky + Fokus Pass), příspěvek z FKSP
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby
 • možnost občasné práce z domova

Lokalita: Praha

Nástup: 1. 5. 2023

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 13

Orientační platové podmínky: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Obvykla-vyse-jednotlivych-slozek-platu-statnich-zamestnancu.pdf

Podmínky výkonu služby: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Podminky-vykonu-sluzby.pdf

Posuzovány budou žádosti podané do: 31. 3. 2023

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, T: 227 010 177, M: 770 136 160, email: l.pelichova@svscr.cz

Kontakt na vedoucího oddělení: MVDr. Martin Beňka, vedoucí oddělení veterinární asanace a SEUROP, T: 227 010 128, email: m.benka@svscr.cz

K žádosti žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a elektronickou adresu pro doručování dokumentů nebo ID datové schránky.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODHYG3_02“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=30481

 

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb. má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené na webu SVS v části Kariéra mají pouze informativní charakter.

Odkaz na původní článek