CS / EN
24.06.2022

Referent v oddělení kontroly, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • znalost zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je výhodou, ne však podmínkou
 • zkušenosti v oblasti potravinářství nebo státního veterinárního dozoru jsou výhodou, ne však podmínkou
 • pečlivost, zodpovědnost, osobní iniciativu, schopnost rychle se zorientovat v odborné problematice, dobré komunikační schopnosti

Náplň práce:

 • zajištění interní kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Státní veterinární správy (SVS), včetně analýzy zjištěných nedostatků
 • plánování a příprava programu kontrolní činnosti, provádění kontrol SVS a dalších subjektů, které se k činnosti SVS váží
 • provádění kontrol hospodaření a nakládání s finančními prostředky, dodržování platných právních předpisů, dodržování vnitřních předpisů SVS a v oblasti čerpání státního rozpočtu
 • provádění analýz zjištěných nedostatků a kontrol jejich následného odstranění, vyhodnocování plnění nápravných opatření
 • komplexní zpracování dílčích zpráv a závěrů z prováděných kontrol, zpracování závěrečných protokolů o výsledku kontrol
 • řešení stížností na nečinnost krajských veterinárních správ (KVS) a Městské veterinární správy v Praze SVS (MěVS v Praze SVS), stížností na postup KVS a MěVS v Praze SVS a stížností na nevhodné chování úředních osob

Nabízíme:

 • získání praktických zkušeností v oblasti státního veterinárního dozoru i činnosti institucí EU za podpory zkušených kolegů
 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců s ohledem na dosažené vzdělání a délku odborné praxe – zařazení do 13. platové třídy; k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 6 dnů studijního volna v kalendářním roce, stravenky, příspěvek z FKSP formou Fokus Passu nebo příspěvek na penzijní připojištění
 • program MultiSport, rekreační zařízení
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby

Lokalita: Praha (Sídlištní 136/24, Praha 6)

Nástup: 1. 8. 2022

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 13

Posuzovány budou žádosti podané do: 21. 7. 2022

Kontakt na personalistu:

Ing. Lucie Pelichová, T: 227 010 177, M: 770 136 160; e-mail: l.pelichova@svscr.cz

Adresa úřadu: Státní veterinární správa, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2,

Nutné přílohy  https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-a-zarazeni-na-sluzebni-misto.docx

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODIAK2_11“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=29722

Odkaz na původní článek