CS / EN
24.06.2022

Referent v oddělení EU, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání s dosaženým titulem MVDr. nebo Mgr. v oblasti veterinárního lékařství / veterinární hygieny nebo VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti biologie, zemědělství, ekologie nebo zoologie
 • orientaci ve veterinární legislativě
 • dobrou znalost AJ (slovem a písmem; doloženo certifikátem o absolvování standardizované jazykové zkoušky odpovídající alespoň 1. úrovni znalosti)
 • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, osobní iniciativu, ochotu učit se nové věci

Náplň práce:

 • výkon činností v uceleném oboru (komitologie)
 • komunikace s úřady a organizacemi v ČR, s členskými státy EU, Evropskou komisí (EK) a Evropskou radou (ER) o veterinární problematice
 • součinnost při organizaci mezinárodních akcí pořádaných SVS
 • administrace školícího programu EK – BTSF Academy (Better Training form Safer Food)
 • koordinace a administrace systému pro zajišťování přípravy jednání v rámci EK – AGM (Advanced Gateway to your meetings)
 • administrace TIC (systém tzv. informačních telegramů)

Nabízíme:

Česká republika se 1.7.2022 na půl roku ujme svého historicky druhého předsednictví Radě EU. Státní veterinární správa je jednou z institucí, která se v rámci rezortu zemědělství na předsednictví aktivně podílí. Máte jedinečnou příležitost „být při tom“ a získat cenné zkušenosti i kontakty!

 • získání praktických zkušeností v oblasti státního veterinárního dozoru i činnosti institucí EU za podpory zkušených kolegů – místo vhodné i pro čerstvé absolventy
 • podpora celoživotního vzdělávání a odborného růstu; zahraniční kurzy BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých státech EU
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců s ohledem na dosažené vzdělání a délku odborné praxe – zařazení do 13. platové třídy; k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 6 dnů studijního volna v kalendářním roce, stravenky, příspěvek z FKSP formou Fokus Passu nebo příspěvek na penzijní připojištění
 • program MultiSport, rekreační zařízení
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby

Lokalita: Praha

Nástup: 1. 8. 2022

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 13

Posuzovány budou žádosti podané do: 21. 7. 2022

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, T: 227 010 177, M: 770 136 160; e-mail: l.pelichova@svscr.cz

Bližší informace o služebním místě poskytne: MVDr. Edita Ležovičová – vedoucí oddělení EU, e-mail: e.lezovicova@svscr.cz

Nutné přílohy  https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-a-zarazeni-na-sluzebni-misto.docx

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODEU2_04“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=29721

Odkaz na původní článek