Vyberte požadovanou mapu a období:
Kontrolní činnost vychází z evropské* a české** legislativy. Hlavním cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví v celém potravinovém řetězci, počínaje zemědělskou prvovýrobou, přes zpracování, přepravu a skladování po prodej živočišných produktů. Jde zejména o péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lid.

Právě proto nyní Státní veterinární správa dává možnost každému se přesvědčit o rozsahu a účinnosti státního veterinárního dozoru. Na této stránce se lze dozvědět o závadách, které zjistili úřední veterinární inspektoři v potravinářských podnicích a prodejnách, které spadají do kompetence Státní veterinární správy. Každý návštěvník, zákazník, se může přesvědčit o transparentnosti státního veterinárního dozoru a může si udělat obrázek o tom, jak ve světle stále nových potravinových skandálů, v Evropě i jinde ve světě, vypadá situace v ČR.

Při práci s mapou nejprve vyberete požadovaný datový soubor a vzápětí zvolte časové období.

Naším cílem bylo dostat do mapových výstupů údaje co nejdříve po jejich zjištění. Tento časový odstup činí 24 hodin. Jestliže tedy zvolíte období právě probíhajícího měsíce, zobrazí se v mapě nálezy od počátku tohoto měsíce do "včerejška".

V mapě se zobrazí barevné body, z nichž každý představuje lokalizaci konkrétní akce státního veterinárního dozoru. Po kliknutí na jednotlivý bod se zobrazí detailní popis kontrolované provozovny a současně se v seznamu po pravé straně nastaví pásový kurzor na tuto provozovnu. Po kliknutí na CZ nebo název provozovny se můžete dozvědět detaily případných primárních zjištění státního veterinárního dozoru. Začít je možné také přímo v seznamu provozoven vpravo. Pomocí filtru můžete měnit požadované zobrazení provozoven. Snadno tak vyfiltrujete provozovny se zjištěnými závadami nebo bez závad.
* Zejména nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, nařízení (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, nařízení (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

**Zejména zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj.veterinární zákon) a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj. zákon o potravinách) včetně jeho prováděcích vyhlášek, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, včetně jeho některých prováděcích předpisů (tj.zákon o léčivech).