Zveřejněno: 30.08.2016

Podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárny Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014

Příloha:


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 30.08.2016

Zákaz dovozu zemědělských výrobků, surovin a potravin do Ruské federace

 

Dne 29. června 2016 byl vydán Výnos prezidenta RF č. 305, kterým byl prodloužen zákaz dovozu zemědělských výrobků, surovin a potravin ze států EU, USA, Kanady, Austrálie a Norska do RF do 31.12.2017. Seznam dotčených komodit je uveden v přiloženém Nařízení RF ze dne 25.6.2015 Přílohy: