Oznámení chovu pěti a více fen starších 12 měsíců

podle § 4 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád)


 • Oznamovatel
 •  
 • Adresa místa chovu zvířat
 •  
 • Druh chovu:

 • Seznam k doplnění:

  Plemeno
  Číslo čipu / Tetování
  Datum narození


 • * povinné údaje
  Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 5 a více (§4 odst.3 z.č.166/199 Sb.);

  Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů.

  Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich.