CS / EN
23.11.2022

Odborný rada v oddělení vnější komunikace – asistent/ka ústředního ředitele, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme

 • dokončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu
 • velmi dobrou znalost práce s MS Office
 • komunikativní znalost AJ
 • zkušenost s elektronickým systémem spisové služby výhodou, není však podmínkou
 • osobní iniciativu, zodpovědnost, pečlivost, samostatnost, flexibilitu
 • příjemné vystupování

Vaším úkolem bude  

 • odpovědnost za řádný, efektivní, plynulý a profesionální chod sekretariátu ústředního ředitele (ÚŘ)
 • spolupráce na tvorbě a nastavení podpůrných procesů v rámci činnosti sekretariátu a odboru kanceláře ÚŘ, odpovědnost za jejich následnou aplikaci a řádný průběh
 • zajištění administrativní agendy ÚŘ a odboru kancelář ÚŘ, zejména:
  – práce s elektronickým systémem spisové služby (E-spis) dle stanovených postupů
  – práce s dalšími informačními systémy (Okbase, Autoplan apod.)
 • archivace a skartace písemností a dokumentů sekretariátu ÚŘ
 • podpora průběhu programu ÚŘ, odpovědnost za správnost agendy týkající se služebních cest ÚŘ
 • dle pokynů ÚŘ a ředitele odboru zajišťovat a zpracovávat odborné podklady pro jednání a rozhodování, zpracování prezentací (příprava podkladů, technické zpracování)
 • vyřizování žádostí o informace zaslaných na SVS dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nabízíme

 • možnost pracovního poměru nebo služebního poměru dle zákona o státní službě
 • získání praktických zkušeností ve veřejné správě
 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců – zařazení do 12. platové třídy; k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 6 dnů studijního volna v kalendářním roce, stravenky, příspěvek z FKSP
 • program MultiSport,
 • rekreační zařízení SVS

Nástup: 1. 1. 2023

Služební poměr: plný úvazek, doba určitá – zástup za zaměstnance zařazeného mimo výkon služby z důvodu čerpání mateřské/rodičovské dovolené

Platová třída: 12

Posuzovány budou žádosti podané do: 11. 12. 2022

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, T: 227 010 177, M: 770 136 160, email: l.pelichova@svscr.cz

Kontakt na ředitele odboru: Mgr. Petr Pejchal, T: 227 010 219, e-mail: p.pejchal@svscr.cz

Nutné přílohy: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-a-zarazeni-na-sluzebni-misto.docx

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODKUR2_05“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=29978

Odkaz na původní článek