Zveřejněno: 04.05.2006

VET/310/04 – Spěšná informace týkající se výskytu aviární influenzy v Kanadě

 

Na základě rozhodnutí Komise stanovujícímu regionalizaci Kanady ve vztahu k aviární influenze, SVS ČR přehodnotila omezení vztahující se na Kanadu a nestanovuje pro níže popsané území provincie Britská Kolumbie až do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovoz živočišných…

 

Zveřejněno: 04.05.2006

VET/P6/02 – Spěšná informace k BSE III.

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE, SVS ČR nestanovujez Dánska, Finska, Lucemburska, Rakouska a Řecka až do odvolání podmínky pro dovoz skotu. SVS ČR stanovuje z Dánska, Finska, Lucemburska, Rakouska a Řecka dovozní podmínky pro dovoz: plemenných býků určených k reprodukčním účelům, spermatu, embryí a vaječných buněk, jatečného skotu k okamžité porážce do…

 
 

Zveřejněno: 04.05.2006

ZAH/4094/02 – Spěšná informace k BSE IV.

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE, Státní veterinární správa ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz masových mouček, bílkovinných kostních mouček, masokostních mouček, kafilerních tuků ze savců, s výjimkou masokostní moučky vyrobené výhradně z králíků, která byla získána ze zvířat, která byla posouzena jako poživatelná bez omezení pro výživu lidí a masokostní…

 
 
 

Zveřejněno: 04.05.2006

VET/2/01 – Spěšná informace o změně nákazové situace týkající se influenzy drůbeže v Itálii

 

Na základě rozhodnutí Komise 2000/721/EC a 2000/785/EC a s přihlédnutím k současné nákazové situaci ohledně této nákazy v Itálii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoza tranzit všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z nich, pokud nejsou ošetřeny způsobem zaručujícím…

 

Zveřejněno: 04.05.2006

ZAH/4318/02 – Změna provozní doby na PVS Cínovec

 

Od 15.10.2002 (včetně) platí na této pohraniční veterinární stanici následující provozní doba: pondělí :8,30 – 19,30h úterý :8,30 – 19,30h středa :8,30 – 19,30h čtvrtek :8,30 – 19,30h pátek :8,30 – 19,30h sobota :8,30 – 19,30h neděle :10,30 – 21,30h MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel SVS ČR