Zveřejněno: 04.05.2006

VET/225/02 – Spěšná informace o výskytu BSE

 

Aktualizovaná tabulka zemí s výskytem, na něž se vztahují spěšné informace BSE I (ZAH3141/01 ze dne 29.6.2001) a BSE II (VET/241/01 ze dne 2.7.2001). Belgie Dánsko Finsko Francie Irsko Itálie Izrael Japonsko Lichtenštejnko Lucembursko Německo Nizozemí Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko * Slovinsko Spojené království V. Británie a S. Irska Španělsko Švýcarsko * na Slovenskou…

 
 

Zveřejněno: 04.05.2006

ZAH/3158/02 – Spěšná inf. týkající se výskytu reziduí chloramfenikolu u střev dovážených z Číny

 

V návaznosti na rozhodnutí Komise EU týkající se výskytu chloramfenikolu v přírodních střevech dovážených z Číny, stanovuje Státní veterinární správa České republiky jako podmínku pro dovoz přírodních střev z Číny to, že ve veterinárních osvědčeních doprovázejících zásilky přírodních střev z Číny do České republiky bude potvrzeno splnění podmínky: „U exportovaných střev bylo provedeno vyšetření na…

 

Zveřejněno: 04.05.2006

VET/236/02 – Spěšná informace k dovozu drůbežího masa z členských EU

 

Vzhledem k tomu, že byly u exportovaných kuřat z Nizozemska zjištěny hovězí proteiny, které byly při jatečném zpracování aplikovány na kuřata za účelem zvýšení absorbce vody v kůži, SVS ČR s platností od 11.7.2002 nestanovuje z členských zemí Evropské unie podmínky pro dovoz a reexport neděleného masa hrabavé a vodní drůbeže, masa děleného a jedlých…

 

Zveřejněno: 04.05.2006

VET/258/02 – Spěšná informace k BSE II.

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz skotu, s výjimkou plemenných býků určených k reprodukčním účelům, spermatu, embryí, vaječných buněk a dále nestanovuje podmínky pro dovoz živočišných produktů pocházejících ze skotu, s výjimkou kůží, krve, rohů, paznehtů, srsti, mléka a výrobků z těchto surovin určených…

 

Zveřejněno: 04.05.2006

ZAH/3702/02 – Spěšná informace o zrušení opatření, které se týkají dovozu drůbežího masa a drůbežích výrobků ze SRN

 

Státní veterinární správa České republiky rozhodla, na základě obdržených garancí poskytnutých veterinární službou Spolkové republiky Německo, které se týkají nálezu chlorovaného pesticidu nitrofenu v krmném obilí, že ode dne 1.8.2002 ruší ochranná opatření týkající se dovozu jatečné hrabavé drůbeže

 
 
 

Zveřejněno: 04.05.2006

VET/241/01 – Spěšná informace k BSE II.

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz skotu, s výjimkou spermatu, embryí, vaječných buněk a dále nestanovuje podmínky pro dovoz živočišných produktů pocházejících ze skotu, s výjimkou kůží, krve, rohů, paznehtů, srsti, mléka a výrobků z těchto surovin určených k výživě lidí ze zemí s…

 

Zveřejněno: 04.05.2006

VET/202/04 – Spěšná informace – koní v Jihoafrické republice

 

Vzhledem k současné nákazové situaci a ochranným opatřením přijatým EU v souvislosti s výskytem afrického moru koní v Jihoafrické republice, SVS ČR nestanovuje podmínky pro dovoz a tranzit koňovitých z Jihoafrické republiky. Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz nebo tranzit koňovitých z Jihoafrické republiky, místně příslušná KVS tento dovoz nebo tranzit nepovolí (např….