Zveřejněno: 25.02.2008

VET/214/01 – Spěšná informace o změně ochranných veterinárních opatření vůči klasickému moru prasat (dále jen KMP) v Německu stanovených v dopise VET/214/00 ze dne 4.5.2000

 

Po zhodnocení nákazové situace a po posouzení provedených opatření vzhledem ke KMP v Německu, Státní veterinární správa ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit černé zvěře, dovoz masa a tepelně neopracováných výrobků vyrobených ze surovin pocházejících z černé zvěře. Toto opatření platí pro celé území Německa

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/226/01 – Spěšná informace o výskytu klasického moru (KMP) prasat ve Španělsku

 

Na základě faxové zprávy o výskytu KMP ve Španělsku v provincii Lérida, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s výjimkou tepelně opracovaných) z této provincie. Ve stejném rozsahu se nestanovují podmínky pro dovoz a tranzit černé zvěře…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/229/01 – Spěšná informace o pokračujícím výskytu klasického moru prasat (KMP) ve Španělsku

 

Vzhledem k potvrzení dalšího ohniska KMP ve Španilsku v provincii Castellon, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočšných produktů pocházejících z prasat (s výjimkou tepelně opracovaných) z provincií Lérida, Barcelona, Gerona, Tarragona a Castellon. Ve stejném rozsahu se nestanovují podmínky pro dovoz…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

ZAH/3141/01 – Spěšná informace k BSE I.

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE, Státní veterinární správa ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz masových mouček, bílkovinných kostních mouček, masokostních mouček, kafilerních tuků a dále vyjmenovaných produktů

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/270/00 – Spěšná informace o výskytu slintavky a kulhavky (SLAKu) v Řecku

 

Na základě informace OIE ze 17.7.2000 o výskytu slintavky a kulhavky v prefektuře Evros v Řecku, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit z Řecka, domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje…

 

Zveřejněno: 23.08.2007

Dovoz do Běloruské republiky

 

Dočasný zákaz dovozu masných výrobků na území Běloruské republiky. Na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky zavádí Hlavní veterinární správa spolu se Státním veterinárním dozorem a Státním potravinářským dozorem Ministerstva zemědělství a potravinářství Běloruské republiky od 11. srpna 2007 dočasný zákaz dovozu masných výrobků na území Běloruské republiky ze všech států světa v zavazadlech,…

 

Zveřejněno: 04.05.2006

VET/77/04 – Spěšná informace týkající se výskytu aviární influenzy v Jižní Korei, Vietnamu, Japonsku, Taiwanu, Kambodži, Indonésii, Laosu, Pákistánu a Hong Kongu

 

Na základě výskytu aviární influenzy ve výše uvedených státech SVS ČR nestanovuje z těchto států až do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z nich.

 

Zveřejněno: 04.05.2006

VET/321/00 – Spěšná informace o výskytu viru slintavky a kulhavky v Jihoafrické republice

 

Na základě informací OIE ze dne 15.9.2000 o výskytu viru slintavky a kulhavky v Jihoafrické republice, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Jihoafrické republiky, které nejsou ošetřeny způsobem, který…