Zveřejněno: 25.02.2008

ZAH/1716/01 – Spěšná informace k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě, Státní veterinární správa ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz následujících produktů z členských zemí EU určených k výživě zvířat: všech částí těl savců, zejména maso, vnitřnosti, tuky, kůže, kosti, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, kopyta, vlnu, srst, a dále výrobky z…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/148/01 – Status sípavky

 

Po jednáních, kterých se zúčastnili zástupci svazu chovatelů, krizového centra, katedry chorob prasat vysoké školy veterinární a státní veterinární správy byl navržen a schválen status chovu prostého sípavky. Posílám Vám tyto podmínky, pokud chovatelé projeví zájem, nahlaste udělení statusu SVS ČR – Dr. Krůta. Podmínky pro získání a udržení statutu chovu prostého sípavky prasat Podmínky…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/155/01 – Spěšná informace o ochranných opatření vůči výskytu viru slintavky a kulhavky

 

V rámci ochranných opatření vůči výskytu viru slintavky a kulhavky Státní veterinární správa České republiky nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz následujících komodit ze Slovinska do České republiky: živých zvířat (skot, prasata, kozy, ovce a další sudokopytníci vnímaví vůči viru SLAKu) spermatu a embryí výše uvedených zvířat. Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz…

 
 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/181/01 – Spěšná informace o vývoji výskytu slintavky a kulhavky v Uruguay

 

Vzhledem k výskytu dvou nových ohnisek, hlášených koncem dubna na O.I.E., SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících vnímavých zvířat, zejména přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, vaječných buněk a embryí, dovoz živočišných produktů pocházejících z vnímavých zvířat z Uruguaye, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje destrukci viru…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/187/01 – Spěšná informace k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě

 

Vzhledem k vývoji situace v oblasti BSE a k ujednocení přístupu k zemím s výskytem BSE, SVS ČR upravuje dovozní podmínky tak, že nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz ze Švýcarska: skotu a živočišných produktů pocházejících ze skotu s výjimkou spermatu, embryí, vaječných buněk, kůží, krve, rohů, paznehtů, srsti, mléka a výrobků z těchto…

 
 

Zveřejněno: 25.02.2008

ZAH/2703/01 – Spěšná informace k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě, Státní veterinární správa ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz následujících produktů z členských zemí EU určených k výživě zvířat: všech částí těl savců, zejména maso, vnitřnosti, tuky, kůže, kosti, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, kopyta, vlnu, srst, a dále výrobky z…