Zveřejněno: 25.02.2008

VET/73/01 – Spěšná informace ke slintavce a kulhavce v Spojeném království

 

Na základě nejnovějších informací o výskytu viru slintavky a kulhavky ve Spojeném království, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců aprasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk a pro dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Velké Británie a Severního Irska, které nejsou ošetřeny…

 
 
 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/85/01 – Spěšná informace o zákazu přepravy sudokopytníků přes území Maďarska s určením do Chorvatska

 

Maďarská veterinární služba nás informuje o tom, že Chorvatsko vydalo zákaz dovozu do Chorvatska a tranzitu sudokopytníků přes Chorvatsko. Následně vydala maďarská veterinární služba zákaz přepravy sudokopytníků přes území Maďarska s určením do Chorvatska nebo pokračujících tranzitem přes Chorvatsko.

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/342/01 – Spěšná informace o výskytu klasického moru prasat (KMP) v Německu

 

Po obdržení faxové zprávy a zhodnocení současné nákazové situace vzhledem k výskytu KMP v Německu , SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) ze spolkových zemí Dolní Sasko a Braniborsko. Ve stejném rozsahu se nestanovují…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/362/01 – Spěšná informace o výskytu klasického moru prasat (KMP) v Německu

 

Po obdržení faxové zprávy o potvrzení dalších dvou ohnisek v Porýní-Falcku a zhodnocení současné nákazové situace vzhledem k výskytu KMP v Německu, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) ze spolkových zemí Dolní Sasko, Braniborsko…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/366/00 – Spěšná informace k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE ve Francii

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE ve Francii, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz skotu, embryí, hovězího masa, masných výrobků z hovězího masa, surovin živočišného původu ze skotu, a masokostních mouček z Francie a Portugalska. Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz výše zmíněného zboží z Francie, nebo Portugalska,…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/379/00 – Spěšná informace vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě (dovoz živočišných produktů)

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě, Státní veterinární správa ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz následujících živočišných produktů : všech částí těl zvířat, zejména masa, vnitřností, tuků, kůží, kostí, žláz s vnitřní sekrecí, rohů, parohů, paznehtů, kopyt, vlny, srsti, a dále výrobků z těchto surovin, určených k výživě zvířat…

 
 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/23/00 – Informace o výskytu aviární influenzy v Itálii

 

Na základě informace OIE ze dne 24.12.1999 a následně 15.1.2000 o pokračujícím rozšiřování tohoto onemocnění v Itálii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit všech ptáků (exotických okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců,dovoz živočišných produktů pocházejících z nich, které nejsou ošetřeny způsobem zaručujícím destrukci viru aviární…