Zveřejněno: 25.02.2008

VET/268/01 – Spěšná informace o výskytu klasického moru prasat (KMP) v Německu

 

Ve stejném rozsahu se nestanovují podmínky pro dovoz a tranzit černé zvěře a živočišných produktů z ní. Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz nebo tranzit výše zmíněného zboží z uvedených spolkových zemí, místně příslušná OVS nepovolí dovoz, případně tranzit (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona). MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/290/00 – Informace o výskytu klasického moru prasat (KMP) ve Velké Británii

 

Na základě informace z faxové zprávy ze dne 9. srpna 2000 z Mise České republiky při Evropských společenstvích, č.j. 3552 o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) z hrabství…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/325/01 – Spěšná informace k BSE na Slovensku

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE na Slovensku, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz skotu, s výjimkou spermatu, embryí a vaječných buněk. SVS ČR stanovuje ze Slovenska dovozní podmínky pro dovoz skotu k okamžité porážce za podmínky, že jatečný skot pochází z chovu a regionu prostého BSE a je mladší 24 měsíců a živočišných…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/331/01 – Spěšná informace vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz skotu, s výjimkou spermatu, embryí, vaječných buněk a dále nestanovuje podmínky pro dovoz živočišných produktů pocházejících ze skotu s výjimkou kůží, krve, rohů, paznehtů, srsti, mléka a výrobků z těchto surovin určených k výživě lidí ze…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/332/01 – Spěšná informace vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě

 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci ve výskytu BSE v Evropě, Státní veterinární správa ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz následujících produktů z členských zemí EU určených k výživě zvířat: všech částí těl savců, zejména maso, vnitřnosti, tuky, kůže, kosti, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, kopyta, vlnu, srst, a dále výrobky z…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/29/01 – Spěšná informace o vývoji situace vzhledem ke slintavce a kulhavce v Argentině

 

Vzhledem k vývoji situace SVS ČR ruší dopis VET/347/00, povolující reexport vykostěného hovězího masa z Argentiny. Tím zůstává v platnosti dopis VET/296/00 ze dne 23.8.2000 v plném znění. Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz nebo tranzit zboží uvedeného ve zmíněném dopise VET/296/00, místně příslušná OVS tento dovoz nebo tranzit nepovolí (např. podle §…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/58/01 – Spěšná informace o výskytu viru slintavky a kulhavky ve Velké Británii

 

Na základě informací ze dne 21.2.2001 o výskytu viru slintavky a kulhavky ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Velké Británie, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/63/01 – Spěšná informace k opatření v souvislosti s výskytem SLAK v Evropě

 

Na základě zprávy o výskytu SLAK typu O v oblasti ESSEX v jihovýchodní Anglii ukládá Státní veterinární správa ČR všem OVS a MěVS provedení kontroly dodržování protinákazových opatření v chovech vnímavých zvířat a projednání osobní zodpovědnosti za dodržování těchto opatření s chovateli. Dále je nezbytné provést kontrolu dodržování protinákazových opatření při přemísťování zvířat. Časovou následnost…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/65/01 – Spěšná informace o vývoji situace týkající se slintavky a kulhavky v Uruguay

 

Rozhodnutím Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat v Paříži ze dne 25.1.2001 byla Uruguay vzhledem k příznivému vývoji nákazové situace opět zapsána do seznamu zemí prostých slintavky a kulhavky, které neprovádějí vakcinaci. Vzhledem k této skutečnosti SVS ČR stanovuje až do odvolání podmínky pro reexport vykoštěného hovězího masa z Uruguaye dovezeného do členských zemí EU. MVDr….