Zveřejněno: 29.01.2002

ROZ 3269/2002 – Rozhodnutí č.j. 3269/2002-1000 o mimořádných veterinárních opatření – klusavka ovcí

 

R O Z H O D N U T Í č.j. 3269/2002-1000 Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle § 44 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů mění mimořádná veterinární opatření č.j. 477/2002-1000nařízená podle § 54 odst. 2 písm….

 

Zveřejněno: 07.01.2002

VET/14/02 – Informace o výskytu klusavky ovci v ČR

 

V návaznosti na předcházející zprávu ze dne 3. 1. 2002 o výskytu klusavky v chovu ovcí na území ČR vám sdělujeme následující informace. Dnes 7.1. 2002 byla ministerstvem zemědělství přijata mimořádná veterinární opatření č.j. 477/2002-1000 s nabytím účinností dne 8.1.2002 od 0,00 hodin. MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel SVS ČR

 

Zveřejněno: 11.12.2001

VET/397/01 – Informace o výskytu BSE v Rakousku

 

Státní veterinární správa ČR zařadila dnem 11.12.2001 Rakousko, na základě informace o potvrzení prvního případu BSE, na seznam zemí s výskytem BSE. Na uvedené země se stále vztahují spěšné informace – Spěšná informace BSE I. ze dne 29.6.2001 a Spěšná informace BSE II. ze dne 2.7.2001. Zároveň Vám zasíláme aktuální seznam zemí s výskytem BSE….

 
 

Zveřejněno: 31.07.2001

VET/272/01 – Spěšná informace o pokračujícím výskytu klasického moru prasat (KMP) ve Španělsku

 

Vzhledem k rozhodnutí Komise 2001/532/EC týkající se KMP ve Španělsku a po posouzení současné nákazové situace SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s&nbspvýjimkou tepelně opracovaných) z provincií Lérida, Barcelona, Gerona, Tarragona, Castellon, Huesca, Valencia, Cuenca a Tervel.

 
 

Zveřejněno: 11.06.2001

ROZ 24500/2001 – Mimořádná veterinární opatření – rozhodnutí č.j. 24500/2001

 

Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle § 44 odst.1 písm, f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a b) citovaného zákona tato mimořádná veterinární opatření: Zpracovatelům na všech jateckých provozech bez rozdílu…

 

Zveřejněno: 28.05.2001

20884/2001-1000 – Mimořádná veterinární opatření – slintavka a kulhavka

 

Ministerstvo zemědělství jako orgán příslušný podle § 44 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění mimořádná veterinární opatření č.j. 18965/2001-1000 nařízená podle § 54 odst. 2 písm c) a odst. 3 veterinárního zákona k ochraně státního území před…

 

Zveřejněno: 17.05.2001

VET/197/01 – Spěšná informace o vývoji výskytu slintavky a kulhavky v Brazílii

 

Vzhledem k faxové zprávě z Brazílie o neustálému výskytu nových ohnisek slintavky a kulhavky, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících vnímavých zvířat, zejména přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, vaječných buněk a embryí, dovoz živočišných produktů pocházejících z vnímavých zvířat z Brazílie, které nejsou ošetřeny způsobem, který…