Zveřejněno: 10.12.2004

VET/1086/2004

 

Doporučení vakcinace drůbeže proti salmonelóze Státní veterinární správa ČR doporučuje všem chovatelům drůbeže, především reprodukčních hejn (šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských nosných a masných hybridů) a chovatelům komerčních chovů nosnic, určených k produkci konzumních vajec, provádět vakcinace proti S. enteritidis, případně S. typhimurium. Vakcinace se provádí během odchovu drůbeže podle návodu firmy, dodávající vakcínu tak, aby…

 

Zveřejněno: 01.06.2004

VET/1025/2004 – Spěšná informace vzhledem k vstupu ČR do EU

 

Vzhledem k vstupu ČR do EU SVS ČR ruší všechny spěšné informace vydané do 1.5.2004. V případě výskytu nákazy v některé třetí zemi, nebo v některém členském státu EU, Komise neprodleně přijímá opatření omezující pohyb zvířat i jejich produktů jak ve vztahu k členským státům tak ve vztahu ke třetím zemím. Přijatá opatření jsou zveřejňována…

 

Zveřejněno: 27.05.2004

VET/999/2004 – Spěšná informace týkající se výskytu vezikulární stomatitidy v Texasu

 

Na základě oznámení Komise o vzniku vezikulární stomatitidy v Texasu Vás upozorňuji na to, že v souladu s podmínkami pro pro dočasný a trvalý dovoz registrovaných koní pro chov, produkci nebo pro jatečné účely do EU z celého teritoria USA musí být nejméně do 6 měsíců od uplynutí posledního ohniska registrovaní koně podrobeni testům na…

 

Zveřejněno: 29.03.2004

VET/301/04 – Spěšná informace kaprovité ryby z Japonska

 

Vzhledem k současné nákazové situaci u ryb v Japonsku a obdržené informaci z EU o nevyškrtnutí Japonska z přílohy rozhodnutí Komise 2003/858/EC, SVS ČR rozhodla o zrušení platnosti dopisu 2004/93/VET ze dne 30.1.2004, kterým byl dovoz kaprovitých ryb z Japonska omezen. MVDr. Josef Holejšovský – ústřední ředitel SVS ČR

 

Zveřejněno: 18.02.2004

VET/152/04 – Spěšná informace o částečném přehodnocení přístupu vůči Slovensku vzhledem ke KMP

 

Po zvážení současné nákazové situace a epizootologických rizik ve Slovenské republice, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat a dovoz všech živočišných produktů z těchto zvířat, kromě solených vepřových střev. Solená vepřová střeva musí pocházet z oblastí prostých nákaz listu A OIE a pouze ze závodů schválených pro export do…

 

Zveřejněno: 30.01.2004

VET/93/04 – Spěšná informace týkající se dovozu kaprovitých ryb z Japonska

 

Vzhledem k výskytu herpes viru u Koi- kaprů a nejasné situaci kolem této nákazy bude Japonsko vyjmuto ze seznamu zemí, kterým byl schválen export kaprů do zemí EU (rozhodnutí Komise 2003/858/EC). Proto SVS ČR nestanovuje podmínky pro dovoz a tranzit kaprovitých ryb z Japonska. Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz nebo tranzit výše…

 

Zveřejněno: 27.01.2004

VET/71/04 – Spěšná informace týkající se výskytu aviární influenzy drůbeže v Thajsku

 

Na základě rozhodnutí Komise 2004/84/ES ze dne 23.1.2004 a s přihlédnutím k současné nákazové situaci v Thajsku, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovoz živočišných produktů pocházejících z nich, z Thajska. Dále nestanovuje podmínky pro…