Zveřejněno: 25.02.2008

VET/291/00 – Informace číslo 2 o výskytu klasického moru

 

Na základě informací z faxových zpráv ze dne 9. srpna 2000, č.j. 3552 a ze dne 11.srpna 2000, č.j. 3570 z Mise České republiky při Evropských společenstvích o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/293/00 – Spěšná informace (KMP) v Anglii

 

Na základě rozhodnutí Komise 2000/528/EC z 24. srpna 2000 o výskytu KMP ve Velké Británii, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit živých prasat, spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z prasat (s vyjímkou tepelně opracovaných) z Anglie a to z hrabství Norfolk, Suffolk a Essex. Ve stejném rozsahu…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/296/00 – Spěšná informace o výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině

 

Na základě informací OIE ze dne 18.8.2000 o potvrzení výskytu viru slintavky a kulhavky v Argentině, SVS ČR nestanovuje do odvolání podmínky pro dovoz a tranzit domácích i volně žijících přežvýkavců a prasat, jejich spermatu, embryí a vaječných buněk, dovoz živočišných produktů pocházejících z přežvýkavců a prasat z Argentiny, které nejsou ošetřeny způsobem, který zaručuje…

 
 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/347/00 – Spěšná informace o vývoji situace týkající se slintavky a kulhavky v Argentině

 

Rozhodnutím Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat v Paříži č.12 je Argentina vzhledem k příznivému vývoji nákazové situace ponechána na seznamu zemí prostých slintavky a kulhavky, které neprovádějí vakcinaci. Vzhledem k této skutečnosti SVS ČR stanovuje až do odvolání podmínky pro reexport vykoštěného hovězího masa z Argentiny dovezeného do členských zemí EU. MVDr. Josef Holejšovský –…

 

Zveřejněno: 25.02.2008

VET/371/00 – Spěšná informace – SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz skotu z Polska

 

Vzhledem k tomu, že po dovozu zástavových telat z Polska byly vkaranténě zjištěny pozitivní kusy na enzootickou bovinní leukózu, SVS ČR nestanovuje až do odvolání podmínky pro dovoz skotu z Polska do České republiky. Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz výše zmíněného zboží z Polska, místně příslušná OVS tento dovoz nepovolí(např. podle § 54,…