Výjimka pro lovecké psy se vztahuje na plemeno nebo na jedince se zkouškou lovecké upotřebitelnosti? Termín lovecký pes je široký a počet loveckých plemen velký. ČMKU proto schválila seznam plemen, která se mohou zúčastňovat zkoušek z loveckého výkonu.

 

Definice loveckého psa, na kterou se vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti, je uvedena v §44 odst. 1 zákona o myslivosti:
„Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.“

 

Chovám 5 fen. Jedna je s PP, ostatní jsou nalezenci. Mám povinnost je hlásit na KVS?

 

Ano, při oznamovací povinnosti chovu pěti a více fen se nerozlišuje mezi fenami nalezenci a fenami s PP, oznamovací povinnost tedy platí v současnosti pro obě skupiny stejně. V případě držení a péče o zvířata nalezená se může jednat o útulek.
Informace k útulkům pro zvířata: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informace-k-novele-veterinarniho-zakona-chov-psu-a-utulky/povinna-registrace-utulku-pro-zvirata/

 

Jaká hrozí sankce za neoznámení chovu více než 5 fen?

 

Chovatel, který nesplní oznamovací povinnost podle § 4 odst. 3 veterinárního zákona (neoznámí chov pěti a více fen), se dopustí přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, a až do výše 300 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou podnikající osobu.

12