Zveřejněno: 03.11.2017

Výjimky se týkají mimo jiné služebních psů – co to znamená? I border kolie mají často služební zkoušky. Některé jsou používány jako ovčáčtí psi, ale třeba i jako pes k vyhledávání drog apod. Navíc plemeno border kolie spadá podle ČMKU pod plemena podléhající zkoušce (stejně jako třeba Německý ovčák).

 

Výjimka z oznamovací povinnosti se vztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodících psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. Aby se na chov vztahovala výjimka z oznamovací povinnosti, musí mít fena osvědčení o složení příslušné zkoušky, či o zařazení do výkonu služby.


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 22.12.2017

Výjimka z oznamovací povinnosti platí také pro psy se zvláštním výcvikem. Co je to za psy?

 

Psy se zvláštním výcvikem jsou myšleni tzv. asistenční a vodicí psi (dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování), tedy psi, kteří jsou drženi a cvičeni pro následné trvalé používání chovateli/pacienty se smyslovým nebo…

 

Zveřejněno: 03.11.2017

Platí povinnost ohlášení i pro chovatelé, kteří mají chovatelskou stanici podléhající ČMKU a jsou členy jednotlivých klubů psů, kde se již vede evidence chovných zvířat? Nebo se toto hlášení týká jen lidí, kteří chovají psy bez průkazu původu (PP), tedy množíren?

 

Povinnost oznámit prostřednictvím daného formuláře příslušné krajské veterinární správě chov pěti a více fen starších 12 měsíců platí pro všechny chovatele tohoto počtu fen, ať už se jedná o chov psů s PP, chov psů bez PP, chov sportovních, přestárlých či vykastrovaných fen. Výjimku mají pouze chovatelé podnikající v této oblasti na základě živnostenského listu,…

 

Zveřejněno:

Vzniká povinnost registrace pro fyzickou osobu, která má v péči pět a více fen. Na kastrované feny je pohlíženo stejně, jako na feny v produktivním věku?

 

Při oznamovací povinnosti chovu pěti a více fen se nerozlišuje mezi fenami kastrovanými a nekastrovanými, oznamovací povinnost tedy platí v současnosti pro obě skupiny stejně.