CS / EN
24.06.2022

2. kolo výběrového řízení – Vedoucí oddělení péče o pohodu zvířat, Městská veterinární správa v Praze

Požadujeme:

  • vysokoškolské vzdělání s dosaženým titulem MVDr.
  • osvědčení o získání atestace II. stupně
  • rozhodnost, osobní iniciativu, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:

  • odborné veterinární činnosti podle zákona č. 166/1992 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění
  • řízení a organizování činností oddělení péče o pohodu zvířat ve svěřené působnosti, kontrola výkonu služby podřízených zaměstnanců, vč. jejich hodnocení

Nabízíme:

  • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
  • podpora celoživotního vzdělávání a odborného růstu; zahraniční kurzy BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých státech EU
  • finanční ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců státní správy s ohledem na dosažené vzdělání a délku odborné praxe – 14. platová třída; k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení a příplatek za vedení
  • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 6 dnů studijního volna v kalendářním roce, příspěvek na stravování formou stravenek, příspěvek z FKSP formou Fokus Passu nebo příspěvek na penzijní připojištění
  • program MultiSport, rekreační zařízení

Lokalita: Praha

Nástup: 1. 9. 2022

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 14

Posuzovány budou žádosti podané do: 31. 7. 2022

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, T: 227 010 177, M: 770 136 160, e-mail: l.pelichova@svscr.cz

Nutné přílohy: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-a-jmenovani-na-sluzebni-misto-predstaveneho.docx

https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Cestne-prohlaseni-451-1991.doc

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo A_ODEPI2_01“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=29724

Odkaz na původní článek