CS / EN
23.11.2022

2. kolo výběrového řízení – Vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání s dosaženým titulem MVDr.
 • osvědčení o získání atestace II. stupně
 • dobrou znalost AJ (doloženo certifikátem o absolvování standardizované jazykové zkoušky odpovídající alespoň 1. úrovni znalosti)
 • rozhodnost, osobní iniciativu, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:

 • metodicky řídit činnost krajských veterinárních správ v oblasti ochrany zdraví zvířat
 • podle odborných podkladů a vyhodnocení situace předkládat návrhy ke koncepční, normotvorné, odborné a řídící činnosti SVS, případně dalších ústředních orgánů státní správy, zejména s problematikou ochrany zdraví zvířat
 • účastnit se mezinárodních jednání k problematice ochrany zdraví zvířat, zastupovat SVS v odborných komisích státních orgánů, spolupracovat s dalšími institucemi při řešení problematiky ochrany zdraví zvířat
 • zpracovávat odborné podklady a vyhodnocení nákazové situace
 • řídit a kontrolovat výkon služby podřízených státních zaměstnanců, jejich výkon služby průběžně hodnotit

Nabízíme:

 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • podpora celoživotního vzdělávání a odborného růstu; zahraniční kurzy BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých státech EU
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců státní správy s ohledem na dosažené vzdělání a délku odborné praxe – 14. platová třída; k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení + příplatek za vedení
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 6 dnů studijního volna v kalendářním roce, příspěvek na stravování formou stravenek, příspěvek z FKSP
 • program MultiSport

Lokalita: Praha

Nástup: 1. 2. 2023

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 14

Posuzovány budou žádosti podané do: 31. 12. 2022

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, M: 770 136 160, e-mail: l.pelichova@svscr.cz

K žádosti žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODEPI1_01“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=29973

Odkaz na původní článek