CS / EN
24.06.2022

2. kolo výběrového řízení – Vedoucí oddělení legislativy EU, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání s dosaženým titulem MVDr.
 • osvědčení o získání atestace II. stupně
 • dobrou znalost AJ (slovem a písmem; doloženo certifikátem o absolvování standardizované jazykové zkoušky odpovídající alespoň 1. úrovni znalosti)
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • rozhodnost, osobní iniciativu, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:

 • stanovovat způsob implementace předpisů EU v gesci SVS, sledovat slučitelnost předpisu s platným a navrhovaným právem ČR a zpracovávat příslušné formuláře v systému ISAP (Informační systém pro aproximaci práva)
 • sledovat, přejímat, zpracovávat a registrovat legislativu EU, sestavovat přehledy o legislativě EU pro potřeby SVS a MZe
 • vyhledávat a zasílat příslušné předpisy na základě požadavků orgánů státní správy (MZe, SVS, ÚSKVBL aj.) či jiných odborných organizací (např. VÚVeL, VFU, KVL)
 • zpracovávat a aktualizovat srovnávací tabulky pro posouzení implementace předpisů EU, příprava podkladů pro notifikaci transpozičních předpisů
 • vybírat ze zahraničních periodik odborné publikace týkající se veterinární problematiky pro potřeby SVS, případně dalších organizací (např. ÚSKVBL, SVÚ)
 • řídit a kontrolovat výkon služby podřízených státních zaměstnanců, průběžně hodnotit jejich výkon služby

Nabízíme:

 • možnost profesního i kariérního růstu v rámci úřadu, resortu i v rámci státní správy
 • podpora celoživotního vzdělávání a odborného růstu; zahraniční kurzy BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých státech EU
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců s ohledem na dosažené vzdělání a délku odborné praxe – zařazení do 14. platové třídy; k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 6 dnů studijního volna v kalendářním roce, stravenky, příspěvek z FKSP
 • program MultiSport
 • vstřícný a podporující přístup ke slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby

Lokalita: Praha

Nástup: 1. 9. 2022

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 14

Posuzovány budou žádosti podané do: 31. 7. 2022

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, M: 770 136 160, T: 227 010 177, e-mail: l.pelichova@svscr.cz

Nutné přílohy: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-a-jmenovani-na-sluzebni-misto-predstaveneho.docx

https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Cestne-prohlaseni-451-1991.doc

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_ODEU1_10“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=29723

Odkaz na původní článek