CS / EN
05.08.2022

1. kolo výběrového řízení – Ředitel sekce Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj

Požadujeme:

 • dokončené VŠ vzdělání s titulem MVDr.
 • atestace II. stupně podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • způsobilost podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona, kterým je způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • výborné řídící, komunikační a organizační schopnosti
 • splňuje podmínku dle § 55 odst. 3 zákona o státní službě a pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let činnosti podle § 5 ZSS nebo činnosti obdobné
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

Popis hlavních činností vykonávaných na služebním místě:

 • Organizace a řízení činnosti Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (KVSZ). Řízení a zodpovědnost za výkon veterinárního dozoru v souladu s platnou legislativou v rámci působnosti KVSZ.

 • Vydávání vnitřních předpisů KVSZ, organizace a odpovědnost za fungování kontrolního systému KVSZ.

 • V rámci své působnosti předkládat ústřednímu řediteli návrhy, rozbory, zprávy, stanoviska a informace týkající se výkonu státního veterinárního dozoru, hospodaření KVSZ a dalších činností, návrhy dílčích rozpočtů a zajišťovat jejich projednání a následně plnění. Dbát na účelné čerpání finančních prostředků a řádnou správu a ochranu majetku. V souladu s působností ředitele KVSZ a vnitřní směrnicí SVS příprava a organizace zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 • Jednat a rozhodovat ve věcech služby státních zaměstnanců / pracovněprávních vztahů zaměstnanců v rámci přenesené kompetence. 

 • Řízení krajské nákazové komise.

 • Zajišťování v rámci působnosti KVSZ komunikaci s hromadnými sdělovacími prostředky.

 • Koordinace spolupráce KVSZ s krajským úřadem, krajskou hygienickou stanicí, krajskými články integrovaného záchranného systému a dalšími orgány a organizacemi, jejichž působnost a zájmy se dotýkají veterinární péče.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • stravenky Sodexo
 • příspěvek formou Fokus Passu nebo příspěvek na penzijní připojištění
 • MultiSport program
 • rekreační zařízení
 • 5 dnů indispozičního volna
 • odpovídající finanční ohodnocení + příplatek za vedení + osobní ohodnocení 

Lokalita: Zlín

Nástup: 1. 10. 2022

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 14

Posuzovány budou žádosti podané do: 15. 8. 2022

Kontakt na personalistu: Jana Vegerová, T: 585 700 741, M: 724 652 058, e-mail: j.vegerova@svscr.cz

Kontaktní adresa:  Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj, Lazy V. 654, 760 01 Zlín

Nutné přílohy: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-a-jmenovani-na-sluzebni-misto-predstaveneho.docx

https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Cestne-prohlaseni-451-1991.doc

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Z_RED1_01“.

Více informací na:  https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=29800

Odkaz na původní článek