CS / EN
29.09.2022

2. kolo výběrového řízení – Ředitel odboru ekonomického, pracoviště Praha, Ústřední veterinární správa

Požadujeme:

 • splnění předpokladů podle § 57 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě, tj. v uplynulých 8 letech vykonávání činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobných nejméně po dobu 2 let, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického zaměření
 • zkušenosti s řízením ekonomických procesů ve státním sektoru podstatnou výhodou
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • rozhodnost, osobní iniciativu, samostatnost, zodpovědnost

Náplň práce:

 • organizace a řízení činnosti odboru ekonomického a stanovování priorit v plnění jeho úkolů, metodické vedení a konzultační činnost v oblasti ekonomické ředitelům krajských veterinárních správ
 • zpracování návrhu postupů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za SVS
 • tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu a financování investic ústředního správního úřadu s rozsáhlým členěním
 • zajištění koncepce činností SVS v oblasti financování národních programů, přípravu zásadních materiálů pro utváření vývojových tendencí v ekonomické oblasti
 • kontrola postupů podřízených organizací na úseku vedení ekonomických agend a dodržování právních předpisů

Nabízíme:

 • rozšíření praktických zkušeností v oblasti řízení ekonomických procesů ve státním sektoru
 • finanční ohodnocení podle tabulek platů státních zaměstnanců – zařazení do 14. platové třídy; k platu osobní ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 • výhody státních zaměstnanců – 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, 6 dnů studijního volna, elektronická karta Multi Pass CARD Sodexo (stravenky + Fokus Pass), příspěvek z FKSP
 • program MultiSport
 • rekreační objekty SVS

Lokalita: Praha

Nástup: 7. 11. 2022

Služební poměr: plný úvazek, doba neurčitá

Platová třída: 14

Posuzovány budou žádosti podané do: 21. 10. 2022

Kontakt na personalistu: Ing. Lucie Pelichová, M: 770 136 160, e-mail: l.pelichova@svscr.cz

Nutné přílohy: https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-a-jmenovani-na-sluzebni-misto-predstaveneho.docx

https://www.svscr.cz/?dl_name=ostatni/Cestne-prohlaseni-451-1991.doc

K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo G_OBEKO1_01“.

Více informací na    https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=29878

Odkaz na původní článek